Blog Archives

Type Tool trong illustrator & Hướng dẫn tìm hiểu Type Tool.

Type Tool trong illustrator

Type Tool trong illustrator là gì? Khái niệm Type Tool khá đơn giản như cách sử dụng của nó vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có được cái nhìn tổng thể nhất về công cụ này để có thể nắm được bản chất của nó. Tự Học Đồ Họa sẽ cùng bạn tìm hiểu điều đó! Chúng ta cùng …

Read More »

Expand trong Illustrator – Ứng dụng của Expand trong Illustrator

Expand trong Illustrator là gì? Chúng được sử dụng trong những trường hợp nào. Trong bài viết này Tự Học Đồ Họa sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về Expand, Expand appearance và ứng dụng của Expand trong thực tế thiết kế. Expand trong illustrator Expand Hay còn gọi là nhóm lệnh mở rộng đối tượng, Hay công cụ …

Read More »

Stroke trong illustrator – Hướng dẫn sử dụng Stroke trong AI

Stroke trong illustrator

Stroke trong illustrator là gì? Stroke illustrator hay còn gọi là đường viền có tác dụng gì? cách sử dụng Stroke và quản lý chúng như thế nào là hợp lý và hiệu quả. Trong bài viết này Tự Học Đồ họa sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cách thấu đáo nhất về Stroke và ứng dụng. 1. Stroke …

Read More »