Liên hệ – Hợp tác

Giới Thiệu về Tự học Đồ hoạ

giới thiệu Tự Học Đồ hoạ

Giới thiệu Tự học Đồ hoạ – Tự Học Đồ Hoạ, là tên gọi của hệ thống đào Thiết Kế Đồ Hoạ online miễn phí. Được thành lập vào ngày 26/07/2016. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Truyền Thông đa Phương tiện nói chung, và Thiết Kế Đồ Hoạ 2D nói riêng. …

Read More »