Phím tắt trong InDesign – Làm chủ bộ phím tắt InDesign chỉ với 30s (Phần 2).

This entry is part 2 of 5 in the series Phím tắt trong InDesign

Tiếp tục phần 2 trong loạt bài viết “Phím tắt trong InDesign – Làm chủ bộ phím tắt InDesign chỉ với 30s.” Tự Học Đồ Họa sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các phím tắt trong InDesign để chỉnh sửa đường dẫn và khung. Các phím thay đổi văn bản và các phím để làm việc với style.

Các phím tắt trong InDesign để chỉnh sửa đường dẫn và khung:

Bảng này không phải là danh sách đầy đủ các phím tắt. Nó chỉ liệt kê những phím tắt không được hiển thị trong các lệnh menu hoặc các mẹo của công cụ.

Kết quảWindowsHệ điều hành Mac
Tạm thời chọn Convert Direction Point tool.Công cụ Direct Selection + Alt + Ctrl, hoặc Pen tool + AltCông cụ Direct Selection + Option + Command, hoặc Pen tool + Option.
Tạm thời chuyển đổi giữa Thêm Điểm Nắm Anchor và Xoá Điểm Nối Anchor Point.AltTùy chọn
Tạm thời chọn Thêm công cụ Anchor Point.Công cụ kéo + AltCông cụ Scissors + Option
Giữ công cụ Pen được chọn khi con trỏ nằm trên đường dẫn hoặc điểm neo.Công cụ Pen + ShiftCông cụ Pen + Shift
Di chuyển điểm neo và tay cầm trong khi vẽ.Công cụ Pen + spacebarCông cụ Pen + spacebar
Hiển thị bảng Stroke.F10Command + F10

Tìm hiểu thêm: Hoc thiet ke do hoa o dau?

Bàn phím:

Bảng này không phải là danh sách đầy đủ các phím tắt. Nó chỉ liệt kê những phím tắt không được hiển thị trong các lệnh menu hoặc các mẹo của công cụ.

Kết quảWindowsHệ điều hành Mac
Chèn hoặc xóa hàng hoặc cột trong khi kéo.Bắt đầu kéo hàng hoặc cột biên giới, và sau đó giữ phím Alt khi bạn kéoBắt đầu kéo hàng hoặc cột biên giới, và sau đó giữ phím Option khi bạn kéo.
Thay đổi kích thước hàng hoặc cột mà không thay đổi kích thước của bảng.Shift-kéo ranh giới bên trong hoặc cột biên giớiShift-kéo ranh giới bên trong hoặc cột biên giới.
Thay đổi kích thước các hàng hoặc cột theo tỷ lệ.Shift-kéo đường viền bảng bên phải hoặc dưới cùngShift-kéo đường viền bảng bên phải hoặc dưới cùng.
Di chuyển đến ô tiếp theo / trướcTab / Shift + TabTab / Shift + Tab
Di chuyển đến ô đầu tiên / cuối cùng trong cột.Alt + Page Up / Alt + Page DownOption + Trang Lên / Option + Trang Xuống.
Di chuyển đến ô đầu tiên / cuối cùng trong hàng.Alt + Trang chủ / Alt + Kết thúcTùy chọn + Trang chủ / Tùy chọn + Kết thúc.
Di chuyển đến hàng đầu tiên / cuối cùng trong khung.Trang lên trang xuốngTrang lên trang xuống
Di chuyển lên / xuống một ô.Mũi tên lên / mũi tên xuốngMũi tên lên / mũi tên xuống
Di chuyển trái / phải một ô.Mũi tên trái / Mũi tên phảiMũi tên trái / Mũi tên phải
Chọn ô ở trên / dưới ô hiện tại.Shift + Mũi tên lên / Shift + Mũi tên xuốngShift + Mũi tên lên / Shift + Mũi tên xuống.
Chọn ô bên phải / bên trái của ô hiện tại.Shift + Mũi tên phải / Shift + Mũi tên tráiShift + Mũi tên phải / Shift + Mũi tên trái.
Bắt đầu hàng trên cột tiếp theo.Nhập (bàn phím số)Nhập (bàn phím số).
Bắt đầu hàng trên khung tiếp theo.Shift + Enter (bàn phím số).Shift + Enter (bàn phím số).
Chuyển đổi giữa lựa chọn văn bản và lựa chọn ô.EscEsc

Các phím để tìm và thay đổi văn bản

Bảng này không phải là danh sách đầy đủ các phím tắt. Nó chỉ liệt kê những phím tắt không được hiển thị trong các lệnh menu hoặc các mẹo của công cụ.

Gợi ý: Khóa học thiết kế đồ họa ngắn hạn.

Kết quảWindowsHệ điều hành Mac
Chèn văn bản đã chọn vào hộp Tìm kiếmCtrl + F1Lệnh + F1
Chèn văn bản đã chọn vào hộp Find What và tìm tiếp.Shift + F1Shift + F1
Tìm sự xuất hiện tiếp theo của Tìm văn bảnShift + F2 hoặc Alt + Ctrl + FShift + F2 hoặc Option + Command + F.
Chèn văn bản đã chọn vào hộp Thay đổi vàoCtrl + F2Command + F2
Thay thế lựa chọn bằng văn bản Thay đổi thành.Ctrl + F3Command + F3

Các phím để làm việc với style.

Bảng này không phải là danh sách đầy đủ các phím tắt. Nó chỉ liệt kê những phím tắt không được hiển thị trong các lệnh menu hoặc các mẹo của công cụ.

Tự Học Đồ hoạ - Hợp tác
Kết quảWindowsHệ điều hành Mac
Bold (chỉ cho phông chữ có mặt đậm).Shift + Ctrl + BShift + Command + B.
Chữ nghiêng (chỉ đối với phông chữ có khuôn mặt nghiêng).Shift + Ctrl + IShift + Command + I.
Bình thườngShift + Ctrl + YShift + Command + Y.
Gạch dướiShift + Ctrl + UShift + Command + U.
Gạch ngangShift + Ctrl + /Control + Shift + Command + /.
Tất cả các mũ (on / off)Shift + Ctrl + KShift + Command + K.
Dấu gạch ngang ngôn ngữ châu ÁShift + Ctrl + KShift + Command + K.
Mũ nhỏ (bật / tắt)Shift + Ctrl + HShift + Command + H.
Thiết lập Tate-chu-yokoShift + Ctrl + HShift + Command + H.
SuperscriptShift + Ctrl + (+) [cộng với dấu]Shift + Command + (+) [dấu cộng].
Chỉ số dướiShift + Alt + Ctrl + (+) [cộng với dấu]Shift + Option + Command + (+) [dấu cộng].
Đặt lại quy mô ngang hoặc dọc thành 100%.Shift + Ctrl + X hoặc Shift + Alt + Ctrl + XShift + Command + X hoặc Shift + Option + Command + X.
Thiết lập nhóm thư cơ bản hoặc cài đặt chi tiết.Shift + Ctrl + X hoặc Shift + Alt + Ctrl + XShift + Command + X hoặc Shift + Option + Command + X.
Sắp trái, phải, hoặc giữa.Shift + Ctrl + L, R hoặc CShift + Command + L, R hoặc C.
Chứa tất cả các dòng.Shift + Ctrl + F (tất cả các dòng) hoặc J (tất cả trừ dòng cuối)Shift + Command + F (tất cả các dòng) hoặc J (tất cả trừ dòng cuối cùng).
Căn giữa hai đầu hoặc khoảng cách bằng nhau.Shift + Ctrl + F (căn giữa hai đầu) hoặc J (khoảng cách bằng nhau)Shift + Command + F (căn giữa hai đầu) hoặc J (khoảng cách bằng nhau).
Tăng hoặc giảm kích thước điểm *.Shift + Ctrl +> hoặc <Shift + Command +> hoặc <.
Tăng hoặc giảm kích thước điểm gấp năm lần *.Shift + Ctrl + Alt +> hoặc <Shift + Command + Option +> hoặc <.
Tăng hoặc giảm đầu (ngang văn bản) *.Alt + Mũi tên lên / Alt + Mũi tên xuốngTùy chọn + Mũi tên lên / Option + Mũi tên xuống.
Tăng hoặc giảm hàng đầu (văn bản theo chiều dọc) *.Alt + Mũi tên phải / Alt + Mũi tên tráiOption + Mũi tên phải / Option + Mũi tên trái.
Tăng hoặc giảm hàng đầu bằng năm lần (ngang văn bản) *.Alt + Ctrl + Lên mũi tên / Alt + Ctrl + Mũi tên xuốngOption + Command + mũi tên lên / Option + Command + mũi tên xuống.
Tăng hoặc giảm hàng đầu bằng năm lần (văn bản theo chiều dọc) *.Alt + Ctrl + Mũi tên phải / Alt + Ctrl + Mũi tên tráiOption + Command + Mũi tên phải / Option + Command + Mũi tên trái.
Tự động dẫn đầuShift + Alt + Ctrl + AShift + Option + Command + A.
Căn chỉnh vào lưới (bật / tắt)Shift + Alt + Ctrl + GShift + Option + Command + G.
Dấu gạch ngang tự động (bật / tắt).Shift + Alt + Ctrl + HShift + Option + Command + H.
Tăng hoặc giảm kerning và theo dõi (ngang văn bản).Alt + Mũi tên trái / Alt + Mũi tên phảiOption + Mũi tên trái / Option + Mũi tên phải.
Tăng hoặc giảm kerning và tracking (vertical text).Alt + Mũi tên lên / Alt + Mũi tên xuốngTùy chọn + Mũi tên lên / Option + Mũi tên xuống.
Tăng hoặc giảm độ sương và theo dõi năm lần (ngang văn bản).Alt + Ctrl + Mũi tên trái / Alt + Ctrl + Mũi tên phảiOption + Command + Mũi tên trái / Option + Command + Mũi tên phải.
Tăng hoặc giảm độ sương và theo dõi năm lần (văn bản theo chiều thẳng đứng).Alt + Ctrl + Lên mũi tên / Alt + Ctrl + Mũi tên xuốngOption + Command + mũi tên lên / Option + Command + mũi tên xuống.
Tăng kerning giữa các từ *Alt + Ctrl + \Option + Command + \
Giảm kerning giữa các từ *Alt + Ctrl + BackspaceOption + Command + Xóa.
Xóa tất cả kerning thủ công và đặt lại theo dõi tới 0.Alt + Ctrl + QOption + Command + Q
Tăng hoặc giảm sự thay đổi cơ bản ** (văn bản ngang).Shift + Alt + Mũi tên lên / Shift + Alt + Mũi tên xuốngShift + Option + Mũi tên lên / hift + Option + Mũi tên xuống.
Tăng hoặc giảm sự thay đổi cơ bản ** (văn bản dọc).Shift + Alt + Mũi tên phải / Shift + Alt + Mũi tên tráiShift + Option + Mũi tên phải / Shift + Option + Mũi tên trái.
Tăng hoặc giảm sự thay đổi cơ bản bằng năm lần (văn bản ngang).Shift + Alt + Ctrl + Mũi tên lên / Shift + Alt + Ctrl + Mũi tên xuốngShift + Option + Command + Mũi tên lên / Shift + Option + Command + Mũi tên xuống.
Tăng hoặc giảm sự thay đổi cơ bản năm lần (văn bản theo chiều dọc).Shift + Alt + Ctrl + Mũi tên phải / Shift + Alt + Ctrl + Mũi tên tráiShift + Option + Command + Mũi tên phải / hift + Option + Command + Mũi tên trái.
Tự động truyền câu chuyệnShift-click vào biểu tượng văn bản tảiShift-click vào biểu tượng văn bản tải
Câu chuyện bán tự độngAlt-nhấp vào biểu tượng văn bản đã tảiBiểu tượng văn bản được tải bằng nút bấm.
Định lại tất cả các câu chuyệnAlt + Ctrl + /Option + Command + /
Chèn số trang hiện tạiAlt + Ctrl + NOption + Command + N
* Nhấn Shift để tăng hoặc giảm kerning giữa các từ bằng năm lần.

** Số lượng được đặt trong Edit => Preferences => Units & Increments (Windows) hoặc InDesign => Preferences=> Units & Increments (Mac OS).

Comment cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về bài viết. Chia sẻ cho mọi người nếu thấy hữu ích. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các khóa học tự học graphic design miễn phí của chúng tôi! Chúc các bạn thành công!

Xem tiếp các bài trong series

<< Phím tắt trong InDesign – Làm chủ bộ phím tắt InDesign chỉ với 30s (Phần 1).Phím tắt trong InDesign – Làm chủ bộ phím tắt InDesign chỉ với 30s (Phần 3). >>