Phím tắt trong InDesign – Làm chủ bộ phím tắt InDesign chỉ với 30s (Phần 3).

This entry is part 3 of 5 in the series Phím tắt trong InDesign

Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu trong chủ đề Phím tắt trong InDesign và cách làm chủ bộ phím tắt InDesign với các phím điều hướng, các phím để làm việc với XML, cũng như cách thức phân bổ không gian làm việc sao cho hợp lý nhất. Cùng Tự Học Đồ Họa tìm hiểu nhé!

Các phím để điều hướng và chọn văn bản

Bảng này không phải là danh sách đầy đủ các phím tắt. Tự Học Đồ Họa chỉ liệt kê những phím tắt không được hiển thị trong các lệnh menu hoặc các mẹo của công cụ.

Kết quả Windows Action Mac OS Action
Di chuyển sang một hoặc nhiều ký tự bên trái. Mũi tên phải / Mũi tên trái Mũi tên phải / Mũi tên trái.
Di chuyển lên hoặc xuống một dòng. Mũi tên lên / mũi tên xuống Mũi tên lên / mũi tên xuống.
Di chuyển sang một bên trái hoặc trái. Ctrl + Mũi tên phải / Ctrl + Mũi tên trái Command + Mũi tên phải / Command + Mũi tên trái.
Di chuyển để bắt đầu hoặc kết thúc dòng. Trang chủ / Kết thúc Trang chủ / Kết thúc.
Di chuyển đến đoạn trước hoặc tiếp theo. Ctrl + Mũi tên lên / Ctrl + Mũi tên xuống Command + Mũi tên lên / Command + Mũi tên xuống.
Di chuyển để bắt đầu hoặc kết thúc câu chuyện. Ctrl + Home / Ctrl + End Command + Trang chủ / Command + Kết thúc.
Chọn một từ. Nhấp đúp vào từ Nhấp đúp vào từ
Chọn một nhân vật sang phải hoặc trái. Shift + Mũi tên phải / Shift + Mũi tên trái Shift + Mũi tên phải / Shift + Mũi tên trái.
Chọn một hàng ở trên hoặc dưới. Shift + Mũi tên lên / Shift + Mũi tên xuống. Shift + Mũi tên lên / Shift + Mũi tên xuống.
Chọn bắt đầu hoặc kết thúc dòng. Shift + Trang chủ / Shift + Cuối. Shift + Trang chủ / Shift + Cuối.
Chọn một đoạn văn. Kích chuột phải hoặc bốn lần nhấp chuột, tùy thuộc vào thiết lập Text Preferences. Kích chuột phải hoặc bốn lần nhấp chuột, tùy thuộc vào thiết lập Text Preferences.
Chọn một đoạn trước hoặc sau. Shift + Ctrl + Bật mũi tên / Shift + Ctrl + Mũi tên xuống. Shift + Command + mũi tên lên / Shift + Command + mũi tên xuống.
Chọn dòng hiện tại. Shift + Ctrl + \ Shift + Command + \
Chọn các ký tự từ điểm chèn. Shift-click Shift-click
Chọn bắt đầu hoặc kết thúc câu chuyện. Shift + Ctrl + Trang chủ / Shift + Ctrl + Cuối. Shift + Command + Trang chủ / Shift + Command + End.
Chọn tất cả trong câu chuyện. Ctrl + A Command + A
Chọn khung đầu tiên / cuối cùng. Shift + Alt + Ctrl + Lên trên / Shift + Alt + Ctrl + Trang Xuống. Shift + Option + Command + Lên trên / Shift + Option + Command + Page Down.
Chọn khung trước đó / tiếp theo. Alt + Ctrl + Lên trên / Alt + Ctrl + Trang Xuống. Option + Command + Page Up / Option + Command + Trang Xuống.
Xóa từ ở phía trước của điểm chèn (Trình biên tập câu chuyện). Ctrl + Backspace hoặc Xóa Command + Delete hoặc Del (bàn phím số).
Cập nhật danh sách phông chữ bị thiếu. Ctrl + Alt + Shift + / Command + Option + Shift + /

Các phím để xem Document và không gian làm việc của tài liệu

Bảng phím tắt để xem document thường ít được quan tâm tới. Những phím tắt này thường khi mới học thiết kế đồ họa chúng ta sẽ chưa biết tới.

 

Kết quả Windows Hệ điều hành Mac
Tạm thời chọn Công cụ Hand Spacebar (không có điểm chèn văn bản), Alt-kéo (với điểm chèn văn bản), hoặc Alt + phím dài (ở cả chế độ văn bản và không phải văn bản) Spacebar (không có điểm chèn văn bản), Option-kéo (với điểm chèn văn bản), hoặc Option + phím cách (trong cả hai chế độ văn bản và phi văn bản)
Tạm thời chọn công cụ Zoom In Ctrl + phím cách Phím Command + phím cách
Tạm thời chọn công cụ Zoom Out Alt + Ctrl + phím cách hoặc Alt + Zoom Incông cụ Option + Command + phím dài hoặc Option + Zoom In  tool
Phóng to 50%, 200% hoặc 400% Ctrl + 5, 2 hoặc 4 Command + 5, 2 hoặc 4
Vẽ lại màn hình Shift + F5 Shift + F5
Mở tài liệu mặc định mới. Ctrl + Alt + N Command + Option + N
Chuyển đổi giữa mức thu phóng hiện tại và trước đó. Alt + Ctrl + 2 Option + Command + 2
Chuyển sang cửa sổ tài liệu kế tiếp / trước. Ctrl + ~ [dấu ngã] / Shift + Ctrl + F6 hoặc Ctrl + Shift + ~ [dấu gạch chân]. Command + F6 hoặc Command + ~ [dấu ngã] / Command + Shift + ~ [dấu gạch chéo].
Cuộn lên / xuống một màn hình. Trang lên trang xuống Trang lên trang xuống.
Quay lại / chuyển tiếp đến trang đã xem gần đây nhất. Ctrl + Page Up / Ctrl + Trang Xuống Lệnh + Trang Lên / Lệnh + Trang Xuống.
Đi tới sự lây lan trước / sau. Alt + Page Up / Alt + Page Down. Option + Trang Lên / Option + Trang Xuống.
Phù hợp trong cửa sổ. Nhấp đúp vào Công cụ Tay. Nhấp đúp vào Công cụ Tay.
Kích hoạt lệnh Go To. Ctrl + J Command + J
Phù hợp lựa chọn trong cửa sổ. Ctrl + Alt + (+) [dấu cộng]. Command + Option + (+) [dấu cộng].
Hiển thị toàn bộ đối tượng. Ctrl + Alt + (+) [dấu cộng]. Command + Option + (+) [dấu cộng].
Tới trang chủ trong khi \ bảng điều khiển đã được đóng lại. Ctrl + J, gõ tiền tố của chủ, nhấn Enter. Command + J, gõ tiền tố của chủ, nhấn Return
Chu kỳ thông qua các đơn vị đo lường. Shift + Alt + Ctrl + U. Shift + Option + Command + U.
Hướng dẫn Snap để tăng thước thước. Hướng dẫn kéo Shift. Hướng dẫn kéo Shift.
Chuyển đổi giữa trang và hướng dẫn lây lan (chỉ tạo ra). Hướng dẫn kéo-thả. Hướng dẫn lệnh kéo.
Tạm thời bật / tắt snap để. Kiểm soát-kéo đối tượng
Tạo hướng dẫn thước dọc và ngang cho sự lây lan. Ctrl-kéo từ điểm zero Command-kéo từ điểm zero
Chọn tất cả hướng dẫn. Alt + Ctrl + G Option + Command + G
Khóa hoặc mở khóa điểm zero. Nhấp chuột phải vào điểm zero và chọn một tùy chọn. Control-click zero point và chọn một tùy chọn.
Sử dụng độ phóng đại hiện tại cho ngưỡng xem của hướng dẫn mới. Hướng dẫn kéo Alt. Hướng dẫn kéo theo tùy chọn.
Chọn các nút trong hộp thoại cảnh báo. Nhấn chữ đầu tiên của tên nút, nếu gạch dưới. Nhấn chữ đầu tiên của tên nút.
Hiển thị thông tin về các thành phần cài đặt plug-in và InDesign. Ctrl + Trợ giúp> Giới thiệu về Thiết kế. Command + Menu InDesign> Giới thiệu về InDesign.

 

Các phím để làm việc với XML

Phím tắt trong InDesign để làm việc với XML còn khá mới mẻ với nhiều người. Các ở trung tâm và trên mạng thường ít khi giúp các bạn tìm hiểu tới bộ phím tắt này. Có chăng chỉ là những phím tắt thông thường.

Kết quả Windows Hệ điều hành Mac
Mở rộng / Thu gọn phần tử Mũi tên phải / Mũi tên trái Mũi tên phải / Mũi tên trái
Mở rộng / Thu gọn phần tử và phần tử con Alt + Mũi tên phải / Alt + Mũi tên trái Option + Mũi tên phải / Option + Mũi tên trái
Mở rộng lựa chọn XML lên / xuống Shift + Mũi tên lên / Shift + Mũi tên xuống Shift + Mũi tên lên / Shift + Mũi tên xuống
Di chuyển lựa chọn XML lên / xuống Mũi tên lên / mũi tên xuống Mũi tên lên / mũi tên xuống
Cấu trúc cuộn lên / xuống một màn hình Trang lên trang xuống Trang lên trang xuống
Chọn nút XML đầu tiên / cuối cùng Trang chủ / Kết thúc Trang chủ / Kết thúc
Mở rộng lựa chọn đến nút XML đầu tiên / cuối cùng Shift + Trang chủ / Shift + Cuối Shift + Trang chủ / Shift + Cuối
Đi tới lỗi xác nhận trước / tiếp theo Ctrl + Mũi tên trái / Ctrl + Mũi tên phải Command + Mũi tên trái / Command + Mũi tên phải
Tự động gắn khung và khung văn bản Ctrl + Alt + Shift + F7 Command + Option + Shift + F7

Xem tiếp các bài trong series

<< Phím tắt trong InDesign – Làm chủ bộ phím tắt InDesign chỉ với 30s (Phần 2).Phím tắt trong InDesign – Làm chủ bộ phím tắt InDesign chỉ với 30s (Phần 4). >>