Tag Archives: công cụ Lasso

Illustrator – Hướng dẫn dùng công cụ Lasso và Eyedropper

Illustrator – Hướng dẫn dùng công cụ Lasso và Eyedropper. Tiếp theo tã sẽ tìm hiểu tới công cụ Lasso và Eyedropper trong illustrator. Lasso thì là công cụ đơn giản, còn Eyedropper nó có điểm giống như Magic wand đã được học từ bài trước. 1. Illustrator với Công cụ Eyedropper Cũng như Magic wand, công cụ eyrdropper làm việc bằng cách xem …

Read More »