Illustrator – Hướng dẫn dùng công cụ Lasso và Eyedropper

Illustrator – Hướng dẫn dùng công cụ Lasso và Eyedropper. Tiếp theo tã sẽ tìm hiểu tới công cụ Lasso và Eyedropper trong illustrator. Lasso thì là công cụ đơn giản, còn Eyedropper nó có điểm giống như Magic wand đã được học từ bài trước.

1. Illustrator với Công cụ Eyedropper

Cũng như Magic wand, công cụ eyrdropper làm việc bằng cách xem các thuộc tính của đối tượng đã được chọn. Tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt giữa hai công cụ này. Eyedropper có khả năng vừa chọn vừa áp dụng các thuộc tính của đối tượng. Bao gồm các style Character và paragraph cho text.

Xem tại >>> tự học design

Để chọn và áp dụng cho các thuộc tính từ một đối tượng vào một đối tượng khác với công cụ Eyedropper, nhấp vào đối tượng để sao chép các thuộc tính của nó. Sau đó bạn nhấp vào biểu tượng công cụ nhỏ mắt tự dưng bạn sẽ thấy giống như có mực bên trong.
Khi ta đặt con trỏ chuột lơ lửng lên trên text thì biểu tượng dropper có chữ T nhỏ. Để áp dụng các thuộc tính chọn vào đối tượng khác. Ta ấn ALT + nhấp trên một đối tượng khác. Nếu bạn nhấp, biểu tượng Eyedropper sẽ thay đổi. Lần này nó thành một dropper đầy đảo ngược khi nó “đổi mực”.

Để áp dụng cho thuộc tính từ một đối tượng không được chọn và một đối tượng được chọn. Ta chọn đối tượng mà bạn muốn chỉnh sửa. Rồi sau đó nhấp vào đối tượng không được chọn bằng công cụ Eyedropper. Hay bạn có thể ấn ALT + nhấp trên đối tượng thứ hai để áp dụng cho thuộc tính của đối tượng được chọn.
Eyedropper sẽ sao chép tất cả các thuộc tính trong vùng chọn. Để căn chỉnh các đặc tính chọn, ta biên tập các xác lập trong hộp thoại Eyedropper Option. Nhấp Ok để đóng hộp thoại và bắt đầu với các tùy chọn Eyedropper mới.

Tham khảo:  học graphic design

Menu Select

Các mục trong menu Select được truy cập nhanh tới các đối tượng trong tài liệu. Các đối tượng có thể chọn đi chọn lại. Hủy chọn và đảo ngược (invert) hay lưu, tải lại để sử dụng. Phím tắt riêng biệt theo nền khi kết hợp sẽ được liệt kê bên các tùy chọn menu sau:
– All: Chọn tất cả đối tượng và đường Path.
– All in active Artboard: Chỉ chọn các đối tượng và đường Path Artboard trong tài liệu.
– Deselect: Hủy chọn tất cả đối tượng và đường Path.
– ReSelect: Chọn lại các đối tượng.
– Inverse: Hủy chọn các đối tượng được chọn.
– Next Object Above: Chọn đối tượng kế tiếp trên một đối tượng được chọn.
– Next Object Below: Chọn đối tượng kế tiếp bên dưới đối tượng được chọn.
– Same: Chọn tất cả đối tượng có các thuộc tính giống như đối tượng đã được chọn. Đầu tiên ta tạo một vùng chọn và sau đó chọn tùy chọn từ menu con Select | Same: Appearance, Appearance, Attdibube,….
– Object: Chọn các đối tượng riêng biệt như được chọn từ menu con Select | Object: All On Same Layers, Dirction Handles,…
– Save Selection: Lưu một vùng chọn để sử dụng lại. Chọn bất kỳ tổ hợp đối tượng nào trong File và chọn tùy chọn này. Khi hộp thoại Save Selection mở, gõ nhập tên, sau đó nhấp OK. Lưu bao nhiêu vùng chọn tùy thích. Các vùng chọn đã được lưu được liệt kê ở cuối menu Select.

– Edit Selection: Đổi tên hay xóa bất kỳ vùng chọn đã được lưu trong hộp thoại Edit Selection. Hộp thoại này sẽ mở ra khi bạn chọn tùy chọn này.

2. Illustrator với Công cụ Lasso

Lasso cho phép chọn bất kỳ đối tượng nằm bên ngoài với một hình dạng ẩn hoặc đường Path. Chỉ việc rê ngang qua hoặc xung quanh bất kỳ đối tượng và chúng sẽ được chọn ngay.

Chi tiết xem >>>> dạy thiết kế đồ họa tại nhà