AI – Tìm hiểu về màu sắc trong Adobe Illustrator cs6

AI – Tìm hiểu về màu sắc. Màu sắc không phải là tính chất tự có trong vật, nó phụ thuộc vào ánh sáng. Một chuỗi màu giống nhau nhưng độ đậm nhạt khác nhau thì dẫn đến sự nhìn nhận của người xem vào vật.

1. AI – Bộ màu CMYK

Bộ màu này được dựa trên sự hấp thụ mực in trên giấy. Nó làm việc với Cyan- Magenta – Yellow – Key/Black . Màu được xác định theo tỉ lệ phần trăm của các màu trên.

Hướng dẫn:  tự học design

2. AI- Bộ màu RGB

Bộ màu này được tạo ra bởi 3 màu cơ bản Red-Green-Blue. Nó là đại diện cho các sắc thái màu sắc. Có khoảng 0-255 độ đậm nhạt màu của mỗi màu.


3. AI – Bộ màu LAB

Thanh A : Chứa thông tin màu: green & magenta
Thanh B : Chứa thông tin màu: Blue & yellow

Thanh L (Lightness) : không chứa thông tin màu, chỉ chứa thông tin về chi tiết hình ảnh.

4. AI – Bộ màu HSB

Bộ màu này màu gần gũi nhất với nhận thức của con người với màu sắc. HSB gồm 3 yếu tố tạo nên bởi: Hue-Saturation- Bright

Xem thêm:  học graphic design

5. Cách lựa chọn màu

Ngoài sử dụng các bộ màu ở trên bạn có thể sử dụng công cụ ở dưới để lấy màu.

Sử dụng công cụ Eyedropper (I)


Ta chọn công cụ Eyedropper (I) rồi nhấp vào bức ảnh có màu bạn muốn chọn. Sau đó, bạn sẽ màu mà bạn nhấp tại bức ảnh.

Bạn cũng có thể thay đổi sang mã màu mà bạn muốn lấy.

6. Bảng Hướng dẫn Màu Color Guide Panel

Là một màu đơn giản pha trộn bằng công cụ như Kuler để tạo ra một màu sắc đặc thù cho hình ảnh.

(1) Chọn các biến thể có sẵn rồi thả xuống .
(2) Chọn màu từ bảng màu khi bạn chọn màu sắc cho một nơi nào đó.
(3) Giới hạn các màu trong các thư viện mẫu màu.
(4) Nhấp chuột vào nút Edit Color để tạo thiết lập mới cho màu sắc.
(5) Tạo ra các thư viện swatch mới để hướng dẫn lựa chọn màu sắc sử dụng tùy chọn.
(6) Sử dụng một số lượng đặc biệt của màu sắc .

Tham khảo: dạy thiết kế đồ họa tại nhà

7. Color Picker dialog box Hộp thoại Color Picker

(1) Để chọn bóng Spectrum Color bar.
(2) Để chọn màu sắc.
(3) Diện tích hiển thị màu hiện tại.
(4) Truy cập Swatches màu.
(5) Chế độ Color để lựa chọn.
(6) Kiểm Web Màu sắc .
(7) Giá trị HEX của màu sắc được lựa chọn


Bảng swatches cung cấp cho ta các ô màu và các thư viện swatch, giúp nhanh chóng tạo ra các mẫu màu.


(1) Bảng điều khiển ô tiêu chuẩn không có màu sắc.
(2) Chọn màu.
(3) Tiếp tục với màu đen và trắng.
(4) nhóm màu CMYK.
(5) màu sắc để làm việc gradient/pattern fills
(6) Mẫu màu đơn giản – sắc thái của màu xám
(7) Mẫu màu brights .
(8) Thư viện mẫu màu .
(9) Show Swatch Kinds Menu
(10) Tùy chọn Swatch.
(11) Bảng Swatches Tạo Nhóm Màu
(12) Chọn tạo Swatch
(13) Xóa Swatch.