Hướng dẫn tạo Layer khuôn mẫu trong Adobe Illustrator

Hướng dẫn tạo Layer khuôn mẫu. Layer khuôn mẫu (Template) là một Layer được sử dụng để đồ lại các ảnh trong Illustrator. Chẳng hạn như Logo vẽ bằng tay, tạp chí, bản vẽ kỹ thuật. Một Template giúp bảo đảm bạn tạo các góc với tỷ lệ nhất quán.

Để tạo Layer khuôn mẫu

Layer Template được xác lập để hiển thị mờ và biên tập được khóa. Vậy bạn có thể thấy xuyên qua ảnh để đồ lại. Các Layer Template cũng được xác lập để không in. Vậy bạn sẽ không vô ý in nhầm một Layer Template cùng với ảnh đã được tạo từ nó.

Xem tại>>>> dạy thiết kế đồ họa

Để tạo một Layer Template. Bạn đặt ảnh muốn đồ lại vào một Layer, chọn File -> Place, định hướng sang File ảnh.

Các loại ảnh bitmap cũng có thể đặt được trong layer. Để sử dụng ảnh vector, ta chọn và rastedize ảnh đi đến Object | Rastedize.
Nhấp đôi Layer có File được Place để mở hộp thoại Layer Option. Sau đó, đặt tên cho Layer, tùy chọn Template. Các tùy chọn Show, Preview, Lock và Print. Để lại các xác lập Template và dim.
Số càng cao thì Template càng tối, số càng thấp.
Template minh họa cho một ảnh được Place trước – sau khi làm mờ. Nhấp OK để thay đổi.
Layer Template hiển thị khác sô với các Layer thông thường trong menu Layer. Làm cho chúng dễ nhận biết hơn.

Xem thêm >>>  các trường đại học có ngành thiết kế đồ họa

Đồ lại ảnh

Khi ảnh được Place và được khóa dưới dạng một Layer Template. Ta sẽ tạo một Layer mới mằm trên Player Template. Bắt đầu bước đồ lại ảnh bằng tay và sử dụng bất kỳ tổ hợp công cụ Pen và Pencil.
Rồi sau đó, tinh chỉnh đường Path và sử dụng công cụ Direct Selection. Để làm nhẵn các đường cong và điều chỉnh các góc. Định lại vị trí các điểm neo và đường Path.


Nếu bạn ngẫu nhiên sử dụng bút vẽ đồ họa, bạn sẽ nhận được kết quả tốt hơn. So với việc đồ lại trực tiếp ảnh gốc trên bảng vẽ đồ họa ở màn hình. Để kết quả đồ lại chính xác hơn việc đồ lại bằng tay. Bạn có thể sử dụng lệnh Live Trace để tự động hơn.

Tham khảo >>> khóa học graphic design