Chữ kẻ sọc với Pattern trong Photoshop, vô cùng đơn giản

Làm thể nào để tạo ra một mẫu Pattern và áp mẫu Pattern đó lên một đối tượng cụ thể. Trong bài viết này Tự học đồ họa sẽ tạo ra một mẫu Pattern kẻ sọc và áp nó lên đối tượng chữ. Tạo ra chữ sọc với Pattern đơn giản mà cũng vui mắt.

B1: Tạo một Pattern mới để áp lên chữ

Các bước tạo một mẫu pattern mới giống như hình bên dưới:

B1.1 : Tạo một layer mới

Tạo file làm việc trong  suốt với kích thước 100*100 pixels


B1.2: Mở thanh thước trong photoshop

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl+R hoặc vào View -> Rulers
+ Kéo thanh thước dọc vào chính giữa vùng làm việc. Thước thường sẽ tự bắt dính khi đến điểm giữa.


B1.3: Tạo vùng chọn

+Vẽ một vùng chọn hình chữ nhật đặt chính giữa đường thước kẻ vừa lấy bằng công cụ Rectangular Marquee Tool (M).

+Đổ màu lên vùng chọn.
Có thể dùng phím tắt Alt+ Backspace để màu nền trên hoặc Ctrl + Backspace để đổ màu nền dưới.

B1.4: Bỏ vùng chọn

Nhấn Ctrl+ D để bỏ vùng chọn.

B1.5: Nhân đôi 2 hình chữ nhật ra hai lề

+Nhân vùng vừa tạo lên dùng tổ hợp phím Ctrl + J hoặc dùng Move tool + Alt.

+Đổi màu cho 2 vùng vừa sao chép.

+Kéo về sát vào 2 lề trái phải. Mỗi lề lấy 1 nửa hình vừa sao chép.

B1.6 Tạo pattern mới

Edit -> Define pattern

B2: Áp Pattern lên Text

B2.1 Mở một file làm việc mới. Đánh chữ cần tạo

B2.2 Áp mẫu Pattern vừa tạo lên chữ

+Mở công cụ Paint Bucket Tool. Đưa về Pattern và chọn mẫu Pattern vừa tạo        +Tạo một layer mới trên layer chữ (Ctrl+Shift+N)

+Click vào màn hình. Mẫu Pattern sẽ được dùng trên layer vừa chọn

+Creat clipping mask với layer Pattern. Chuột phải vào layer Pattern chọn creat clipping mask.

+Dùng free transform (Ctrl+T) để điều chỉnh mẫu pattern cho phù hợp.

B2.3 Điều chỉnh hiệu ứng cho Pattern của chữ sọc

+Nháy đúp vào layer sẽ xuất hiện bảng Layer Style

+Thay đổi các tùy chọ mong muốn. Có thể dùng drop shadow tạo ra đường sọc xanhB2.4 Đổ bóng cho chữ kẻ sọc với Pattern

+Chọn Layer chữ. Dùng Drop Shadow tương tự như với Pattern

Kết quả

Với các bước đơn giản bạn đã có thể tạo ra chữ kẻ sọc với Pattern. Tương tự bạn cũng có thể dùng nhiều mẫu Pattern khác nhau áp lên các đối tượng khác nhau trong nhiều trường hợp để tạo ra một bức ảnh đẹp.

Tham khảo thêm tạo hiệu ứng chữ trong A tại Tự học đồ họa.