Sử dụng công cụ Group Selection và Magic wand trong AI

Sử dụng công cụ Group Selection và Magic wand trong AI . Bài này cho ta biết sử dụng công cụ Group Selection và Magic wand.  Hai công cụ cho phép mình chọn đối tượng để sắp xếp và thay đổi. 

 

1. Công cụ Magic wand

Là một công cụ chọn đặc biệt cho phép chọn nhiều đối tượng bằng một cú nhấp đôi. Thuộc tính fill Color được bật dưới dạng một tham số chọn. Nhưng, bạn có thể dễ dàng tùy biến các xác lập qua Panel Magic wand.
Để mở Panel, chọn Window -> Magic wand hoặc đơn giản là nhấp đôi vào công cụ Magic wand.

Tham khảo >>> dạy thiết kế đồ họa

Nếu Panel mở dưới dạng thu nhỏ, ta nhấp mũi tên hai đầu kế bên trên Panel để mở rộng Panel.
Tùy biến các xác lập theo ý muốn, khi hoàn tất thì ta đóng Panel lại. Việc điều chỉnh xác lập vẫn cố định cho đến khi bạn thay đổi chúng.
Khi chọn Magic wand:
– Tạo một vùng chọn: Nhấp một đối tượng để có các thuộc tính mà bạn muốn một lần và tất cả đối tượng có các thuộc tính tương ứng sẽ được chọn.
– Thêm vào vùng chọn: Tổ hợp shift+ nhấp vào một đối tượng khác có các thuộc tính khác nhau để thêm tất cả đối tượng tương tự vào vùng chọn.

– Bớt khỏi vùng chọn: Ta nhấn ALT+ nhấp vào một đối tượng trong vùng chọn và tất cẩ đối tượng tương tự sẽ được hủy chọn.

Xem thêm >>> các trường đại học có ngành thiết kế đồ họa

2. Công cụ Group Selection

Công cụ Group Selection cho phép bạn chọn các đối tượng bên trong một nhóm. Ở bên trong các nhóm được xếp lồng nhau hay nhiều nhóm trong tài liệu mở. Bạn có thể sử dụng nó để chọn các đối tượng riêng lẻ.

Để tạo một vùng chọn bằng công cụ này, ta làm như sau:

B1: Nhấp vào đối tượng để chọn.
B2: Nhấp đôi vào một đối tượng để chọn nhóm cha.
B3: Nhấp ba lần vào một đối tượng để chọn nhóm cha cho một nhóm xếp lồng.

Ở trên là minh họa thao tác nhấp đơn, nhấp đôi và nhấp ba khi chọn một đối tượng và nhóm được xếp lồng bằng công cụ Group Selection. Những lần nhấp tiếp theo sẽ tiếp tục thêm các nhóm vào vùng đã chọn. Khi tất cả đối tượng hoặc các nhóm được chọn. Đến bước xử lý chúng như ý của mình. Sau đó nhấp cách xa các đối tượng được kết nhóm và xếp lồng nhau.

Xem chi tiết >>> khóa học graphic design