Preferences – Presets – Hộp thoại của Adobe Illustrator

 Preferences – Presets . Hộp thoại Prefrences của Illustrator để tùy biến một số xác lập chương trình. Như các đơn vị thước đo, hiển thị và công cụ, thông tin xuất File trong số các thứ khác. Illustrator còn cho phép bạn làm việc với Presetđể tạo độ trong suốt.

Preferences

Truy cập hộp thoại preferences như dưới đây:


Chọn Edit -> prefernces -> General. Sau đó chọn tùy chọn từ menu Flyout. Khi mở ra, bạn có thể cuộn qua các màn hình khác nhau. Sử dụng các nút previous và next để điều chỉnh các xác lập.

Presets

Danh sách các tùy chọn Preset, sử dụng khi tạo độ trong suốt được làm phẳng, ảnh tracings, in, File PDF, xuất File SWF.

XEM THÊM >>> Hướng dẫn sử dụng illustrator

Các Preset transparency flattener

Bạn có thể xác định và tự động hóa các File được làm phẳng, khi một tài liệu chứa độ trong suốt. Ba độ phân giải mặc định: high, medium và low. Sử dụng high cho tất cả bản in chất lượng cao. Medium cho các bản in, File in sang các máy in màu. Low để xuất bản các File web sang SVG, File cần xuất trên máy in desktop đen trắng.

Presets Print

Bạn có thể tạo các xác lập in nhanh thông qua hộp thoại File -> Print khi in. Hay bạn có thể tạo và sử dụng Print Presets tùy ý.

Illustrator có hai File Preset in: default và default web – video – mobile. Biên tập các File này thông qua hộp thoại Print Presets.

Hướng dẫn >>> Tự học design

Các Preset adobe PDF

Có một số xác lập bạn có thể chỉnh sửa để đưa ra chất lượng và kích cỡ File của PDF, được lưu trữ trong File adobe PDF Preset. Để ngăn làm mất dữ liệu khi mở lại các File PDF trong Illustrator. Ta chọn Preset Illustrator deafult. Hoặc chọn high quality Print. Điều chỉnh các xác lập này và tạo các Preset riêng.

Các Preset SWF

SWF là định dạng File adobe flash được sử dụng khi xuất ảnh để đưa vào flash. Tùy chọn Preset là flash Player version, loại xuất (export), chất lượng đường cong, tốc độ khuôn hình (frame)… Để chỉnh sửa các Preset SWF hay tạo Preset SWF riêng, truy cập hộp thoại SWF Presets.

Tham khảo >>> học thiết kế đồ hoạ cần học những gì