Phím tắt trong Illustrator- Tổng hợp những tổ hợp phím tắt Illustrator

Phím tắt trong Illustrator, Tổng hợp những phím tắt và tổ hợp phím tắt thường xuyên được sử dụng nhất trong illustrator bắt buộc bạn phải biết. Sử dụng phím tắt  với phần mềm Adobe Illuatrator để bạn có thể tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế.

1 Phím tắt trong illustrator 

Phím tắt và các tổ hợp phím tắt giúp bạn thao tác nhanh hơn với phần mềm. Nó giúp cải thiện tốc độ làm việc của các bạn nhiều lần. Các tổ hợp phím tắt trong Illustrator được chia ra theo các menu và thanh công cụ. Trong bài viết này Tự Học Đồ Hoạ không chỉ chia sẻ cho bạn những bộ phím tắt trong illustrator. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những bộ phím tắt quan trọng nhất, thường xuyên được sử dụng nhất. Từ đó giúp bạn dễ dàng ghi nhớ và thao tác hơn.

1.1 Những bộ phím tắt trong illustrator thường được sử dụng nhất.

Đây là những phím tắt thường xuyên được xử dụng, và là những tổ hợp phím quan trọng bậc nhất trong illustrator. Đôi khi chúng ta phải kết hợp phím và chuột để tạo hiệu quả tối đa. Các bạn cần phải ghi nhớ thật kỹ phím tắt và tác dụng của nó.

Bộ phím tắt  thao tác với màn hình làm việc

Space + Giữ chuột trái: Tương đương với công cụ Hand tooL (H) Sử dụng để di chuyển màn hình làm việc. Đây là tổ hợp phím tắt trong illustrator được sử dụng nhiều nhất.

Ctrl + 0: Phím tắt giúp bạn đưa vùng làm việc của trang giấy về bằng với màn hình máy tính của bạn

Alt + Lăn chuột giữa:  Tổ hợp phím giúp bạn phóng to thu nhỏ màn hình làm việc của mình. Tương tự như bộ phím Ctrl + – và Ctrl + +

Bộ phím tắt thao tác với màn hình làm việc

Bộ phím tắt trong illustrator thao tác với đối tượng.

Phím V: Công cụ selection Sử dụng để di chuyển, phóng to thu nhỏ đối tượng.

Phím A: Công cụ direct selection Sử dụng để điều chỉnh các điểm neo (node) trên đường path.

Phím I: Là công cụ eyedropper.  Đây là công cụ giúp bạn chọn, và hút mà cho đối tượng.

Phím R: là công cụ rotate. Công cụ này giúp cho chúng ta xoay đối tượng, kết hợp với Alt là bộ lệnh tuyệt vời.

Phím O: Là công cụ lật đối tượng Reflect.  Là phím tắt trong trong illustrator, giúp lật đối tượng qua 1 điểm nào đó.

Bộ phím tắt cho công cụ vẽ hình phổ biến

Phím M: Là phím tắt của công cụ Rectangel.Công cụ vẽ hình Vuông và hình chữ nhật.

Phím L: Là phím tắt của công cụ Elip tool. Đây là công cụ giúp vẽ hình tròn và hình elip.

Phím P: Là phím tắt của công cụ Pen Tool. Công cụ vẽ đối tượng tự do.

Đây là những phím tắt trong illustrator phổ biến nhất và thường xuyên được sử dụng nhất trong quá trình Thiết kế đồ hoạ. Bắt buộc bạn phải nhớ và thuộc những bộ phím tắt này sẽ giúp bạn thao tác với phầm mềm nhanh hơn gấp nhiều lần

1.2. Nhóm phím tắt công cụ – Toolbar

Tiếp theo Tự Học Đồ Hoạ sẽ giới thiệu cho các bạn những bộ phím tắt trong illustrator chia theo chuyên mục. Việc này giúp cho bạn dễ dang quản lý và nhớ bộ phím tắt dễ hơn. Dưới đây là bộ phím tắt trong illustrator cho các công cụ

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar

Tương ứng

Nội dung

V Selection Tool Lựa chọn và di chuyển
A Driect Selection Tool Lựa chọn điển neo, sửa hình vẽ
Q Lasso Lựa chọn đối tượng theo vùng vẽ
Y Magic Wand Tool Lựa chọn đối tượng theo màu
P Pen Tool Vẽ hình vẽ tự do phức tạp
T Type Tool Viết text
/ Line Segment Tạo đường thẳng
M Rectangle Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
L Elips Tool Vẽ hình elip, hình tròn
B Paintbrush Vẽ đường theo hình có sẵn
N  Pencil Tool Vẽ tự do
Shift + B Blob brush Vẽ đường theo dạng hình tự do
 Shift + E Eraser Tool Tẩy
C Cut Cắt đường Path
R Rotate Tool Xoay đối tượng được chọn
O Scale Tool Lật đối tượng được chọn
Shift + W Width Tool Biến đổi đối tượng được chọn
E Free Transform Biến đổi kích thước đối tượng
Shift + M Shape Builder Cắt, tách đối tượng được chọn
Shift + P Perspective Grid Tool Lưới mô phỏng không gian 3 chiều
U Mesh Tool Tô màu dạng lưới
G Gradient Tool Đổi màu dạng chuyển sắc
I Eyedropper Tool Hút màu về đối tượng được chọn
W Blend Tool Hiệu chỉnh hiệu ứng Blen của đối tượng
Shift + S Symbol Sprayer Tool tạo các Symbol và instance
J Column Graph Tool Tạo biểu đồ
Shift + O Arboard Tool Hiệu chỉnh trang giấy
Shift + K Slice Tool cắt ảnh được chọn thành các lát trước khi tối ưu hòa hình đồ họa cho web.
H Hand Tool Định lại vị trí của khung xem artboad
Z Zoom Tool Được sử dụng để phóng to và thu nhỏ ảnh
X Fill Đổ màu cho đối tượng
D Defaupt Fill and Stroke Màu mặc định cho nền và viền
(<,>,/) Fill and Stroke Kiểu màu cho nền và viền
F Change Screen mode Chế full màn hình
Shift + D Chế độ đối tượng vẽ mới đối tượng

1.3. Nhóm phím tắt trong illustrator – menu View

Tiếp theo là bộ phím tắt và tổ hợp phím tắt dùng cho màn hình hiển thị.

Lệnh tắt với View Tương ứng Nội dung
CTRL + Y Outline Hiển thị đường viền
CTRL+Shift+Alt+Y Overprint Preview Hiện thị chế độ in
CTRL + Atl+Y Pixel Preview Hiển thị chế độ Pixel
CTRL + + Zoom In Phóng lớn vùng làm việc
CTRL + – Zoom Out Thu nhỏ vùng làm việc
CTRL + 0 Fit Arboard in Window Đưa trang giấy về giữa màn hình
CTRL + Alt + 0 Fit All in Window Đưa tất cả về giữa màn hình
CTRL + shift+H Show/hide Arthoards Bật/ tắt vùng nháp trang giấy
CTRL + Shift+ B Show/hide Bounding Box Bật/tắt khung tranfrom
CTRL +SHIFT + D Show/hide transparency Grid Bật/tắt lưới trong suốt
CTRL+ALT+G Show/hide Gradient Annotator Bật/tắt thanh điều chỉnh màu
CTRL+U Smart Guides Bật tia bắt dính đối tượng
CTRL+” Show Grid Bật lưới Grid

Xem thêm >>> Hướng dẫn sử dụng corelDraw

1.4. Tổ hợp phím tắt trong menu Object

Nhóm lệnh tắt Object Tương ứng Nội dung
Ctrl+D Transform Again Lặp lại bước đã làm
Ctrl+Alt+shift+D Transform Each… Bảng điều chỉnh copy và di chuyển
CTRL + 2 Lock Object Khóa đối tượng
Ctrl+Alt + 2 Unlock Object Mở khóa đối tượng
Ctrl+shift+] Bring to Front Đẩy đối tượng lên trên cùng
Ctrl+shift+[ SendTo Back Đẩy đối tượngxuống dưới cùng
Ctrl+[ Bring Forward Đẩy đối tượng lên trên
Ctrl+] Send Backward Đẩy đối tượng xuống dưới
Alt+Ctrl+B Make Blend Áp dụng lệnh Blend
Alt+Shift+Ctrl+B Release Blend Hủy lệnh Blend đã áp dụng
Ctrl+7

 

Make Clipping Mask Lệnh lồng hình vào trong 1 hình
Ctrl+8 Make Compound Path Hợp nhất các đối tượng được chọn
Shift+Ctrl+M Move Di chuyển tới 1 điểm

1.5. Nhóm phím tắt trong menu File

Nhóm lệnh File Nhóm lệnh File Nội dung
CTRL + N New Tạo File mới
CTRL + O Open Mở file
CTRL + ALT + O Open As Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + W Close Đóng file
CTRL + S Save Lưu
CTRL + SHIFT + S Save As Lưu ra các dạng #
CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + P Print In ảnh

Tham khảo >>>  Học thiết kế đồ hoạ ở đâu

1.6. Các phím tắt trong menu Window

Nhóm lệnh Window Tương ứng Nội dung
SHIFT+ F7 Align Bảng căn dóng đối tượng
SHIFT+F6 Appearance Panel quản lý hiệu ứng của đối tượng
F5 Brush Panel các kiểu Brush
F6 Color Panel màu
SHIFT+F3 Color Guide Panel màu chỉ dẫn
CTRL + F9 Gradient Panel chỉnh màu gradient
SHIFT+F5 Graphic Styles Gán kiểu cho hình vẽ
CTRL+F8 Info Panel kích thước đối tượng được chọn
F7 Layer Panel quản lý layer
CTRL+SHIFT+F9 Pathfinder Panel bảng công cụ cắt
CTRL+F10 Stroke Panel quản lý đường viền
SHIFT+CTRL+F11 Symbols Panel quản lý Symbol
SHIFT+CTRL+F10 Transparency Panel quản lý đối tượng riêng

1.7. Các lệnh tắt trong menu Select

Nhóm phím SELECT Tương ứng Nội dung
CTRL + A All Chọn tất cả
CTRL + ALT +A All on Active Arboard Chọn tất cả các trang giấy
CTRL + SHIFT + A Deselect Chọn lại vùng chọn

1.8. Các lệnh tắt trong menu Edit

Nhóm lệnh tắt EDIT Tương ứng Nội dung
Ctrl+Z Undo Quay lại 1 bước
Ctrl+X Cut Cắt
CTRL + C Copy Copy
Ctrl+V Paste Dán
Ctrl+F Paste in Front Dán chồng lên
Ctrl+B Paste in Back Dánxuống dưới
Shift+Ctrl+V Paste in Place Dán lên đối tượng nhúng
Paste on All Artboards Alt+Shift+Ctrl+V Dán lên tất cả các trang giấy
Ctrl+I Check Spelling Kiểm tra chính tả
Shift+Ctrl+K Color Settings Hiệu chỉnh hệ màu
Alt+Shift+Ctrl+K Keyboard Shortcuts Hiệu chỉnh phím tắt
Ctrl+K

 

Preferences

General

Bảng hiệu chỉnh các thông số

2. Kết luận

Như vậy, tôi vừa cùng các bạn tìm hiểu về phím tắt và tổ hợp phím tắt trong illustrator. Mong rằng sẽ nhận được sự đóng góp nhiều hơn từ phía các bạn giúp chúng tôi hoàn thiện tốt hơn.

Tự Học Đồ hoạ - Hợp tác

Tự Học Đồ hoạ - Hợp tác