Tạo hiệu ứng tuyết đơn giản trong photoshop bằng Brush

Tạo hiệu ứng tuyết đơn giản với photoshop. Sử dụng Brush tool trong photoshop, cũng như bảng điều khiển brush setting. Dưới đây là những bước rất đơn giản để tạo hiệu ứng tuyết trong photoshop bằng brush đã có sẵn. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một bức ảnh sống với tuyết. Trong bài viết này Tự học đồ họa.

1. Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong photoshop

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong photoshop không quá khó. Điều  mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn thông qua bài hướn dẫn này. Bạn sẽ được học được nhiều hơn về cách sử dụng brush kết hợp với các bộ lọc trong photoshop.  Để tạo hiệu ứng tuyết rơi bạn thực hiện theo các bước sau.

B1: Tạo một layer mới trên layer cần tạo tuyết

 • Tạo một layer mới trong photoshop bạn chọn vào icon creat a new layer ở dưới bảng layer. Hoặc sử dụng sử dụng Phím tắt Ctrl+Shift+N
 • Bạn cũng có thể khởi tạo một layer mới bằng cách: Trên thanh menu bạn vào Layer ->New ->Layer

B2: Mở bảng brush setting

Để tạo hiệu ứng tuyết rơi, bạn phải sử dụng công cụ brush và bản brush option. Bạn gọi ra bẳng brush setting bằng cách. Từ thanh menu -> Window -> Brush setting hoặc sử dụng phím tắt là  F5

B3: Trong Brush Tip Shape

Để thiết lập độ lớn cũng như hình dạng của hạt tuyết. Trong tùy chọn brush tip shape của bảng brush setting bạn thực hiện các bước sau:

 • Chọn Soft Round trong bảng Brush đây là Brush có sẵn trong photoshop
 • Giảm Size Brush phù hợp với kích thước tuyết
 • Tăng Hardness (để khoảng 30%)
 • Tăng Spacing để tăng khoảng cách giữa các hạt Brush

B4: Trong Shape Dynamics.

Bước tiếp theo bạn cần tạo ra sự hỗn độn cho những hạt tuyết của mình bằng cách: Tích chọn Shape Dynamics  và thiết lập các thông số tùy chỉnh như hình.

 • Tăng Size Jitter để chỉnh các hạt trong brush có kích cỡ khác nhau
 • Điều chỉnh Angle Jitter để tạo độ xoay cho các hạt Brush
 • Điều chỉnh Roundness Jitter để làm dẹt các hạt Brush

B5: Trong Scattering.

Tiếp theo bạn cần thiết lập khoảng cách, hay còn gọi là độ phân tán của các hạt brush bằng cách thiết lập thông số scattering. Tích chọn Scattering  -> Trong bảng Scattering bạn điều chỉnh các thông số sau:

 • Tăng Scatter để tăng sự phân tán của các hạt Brush.
 • Thay đổi Count để thay đổi số lượng hạt Brush.

B6: Trong Texture

Để tao các hạt tuyết như thật, và thiết lập chế độ hòa trộn trong photoshop. bạn lựa chọn thuộc tính texture

Trong bảng Texture bạn thiết lập các thông số sau:

 • Trong Pattern chọn Clounds (Tìm trong texture fill)

 • Tăng giảm BrightnessContrast thích hợp.
 • Trong Mode chọn chế độ hòa trộn Multiply .

B8: Giảm Opacity của layer Tuyết

Bước này giúp bạn giảm độ hiển thị của hạt tuyết rơi. Điều này giúp bạn làm tăng độ chân thực cho bức ảnh, cũng như tạo nên sự hiệu quả hơn trong quá trình hiển thị.

B9: Dùng Brush vẽ lên bức ảnh cần tạo tuyết

Bước cuối cùng. Bạn sử dụng cọ brush ( phím tắt B)  trên thanh công cụ. Thiết lập kích thước của cọ, và tô lên khu vực mà bạn muốn tạo tuyết.

Tạo hiệu ứng tuyết đơn giản bằng photoshop nhưng có thể mang đến cho bạn một bức ảnh đẹp.

2. kết luận

Trên đây tự Học Đồ Họa vừa cùng các bạn tạo  hiệu ứng tuyết đơn giản với photoshop. Thông qua bài học chúng ta học được cách thiết lập và quản lý brush tool, và bản điều khiển brush setting. Mong rằng với những gì chúng tôi vừa chia sẻ cho các bạn sẽ giúp các bạn phần nào trong quá trình học tập và làm việc của mình.