Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng, BC + Code

Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng. Là bài viết chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu đồ án tốt nghiệp với đề tài: Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và phân tích hành vi người dùng trong website thương mai điện tử. Trong đề tài này người dùng có thể dễ dàng tải về báo cáo hoặc Source Code của chương trình nhằm phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu của mình.

Tổng quan về Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

Với những người làm trong lĩnh vực marketing hoặc bán hàng trên các website. Việc phân tích hàng vi người dùng là vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy vậy với độ khó và phức tạp của đề tài chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những nội dung chính trong đồ án này nhé. Có như vậy việc tải về các tài nguyên lập trình mới phát huy được hiệu quả của nó.

Khảo sát hiện trạng Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

Chúng ta xây dựng hệ thống mới nhằm mục đích thay thế hệ thống cũ đã có phần không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Việc khảo sát nhằm để:

   • Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống.
   • Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và cung cách hoạt động của hệ thống.
   • Đưa ra những hướng đi tương lai cho hệ thống.
   • Áp dụng công nghệ mới nhất cho hệ thống.
   • Chỉ ra những chỗ hợp lý của hệ thống, cần được kế thừa và các chỗ bất hợp lý của hệ thống, cần nghiên cứu khắc phục.

Nội dung khảo sát và đánh giá hiện trạng

Các nội dung khảo sát và đánh giá hiện trạng bao gồm các ý sau:

   • Tìm hiểu môi trường mua bán, thói quen sử dụng trang web TMDT của khách hàng.
   • Tìm hiểu cách thức, nghiệp vụ của từng đối tượng trong hệ thống.
   • Thu thập số liệu mua bán của các khách hàng.
   • Thu thập ý kiến, đánh giá của người dùng về trang web.
   • Thống kê các tài nguyên, dữ liệu có thể tái sử dụng được.
   • Đánh giá hiện trạng, đưa ra hướng giải quyết cho hệ thống cũ.
   • Đánh giá tính khả thi khi áp dụng hệ thống mới.
   • Lập hồ sơ tổng hợp về hiện trạng.
Tổng quan về Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng
Tổng quan về Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

Mô tả bài toán trong Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

   • Người dùng là khách hàng truy cập vào trang website TMDT và thao tác các hành động như: xem sản phẩm, xem tin tức, xem thông tin khuyến mãi, mua hàng, tìm kiếm các đồ vật họ cần…
   • Người dùng thường có thói quen tìm một số loại sản phẩm phù hợp với yêu cầu gia đình, giá cả phải chăng và mua đồ theo thời gian nhất định tuỳ theo hạn sử dụng của sản phẩm.
   • Để có thể phục vụ tốt cho việc đưa ra gợi ý mua hàng cũng như tìm sản phẩm cho khách hàng thì chúng ta cần phải theo dõi thật nhiều các hành vi của người dùng theo thời gian từ đó đưa ra đánh giá gọi ý cho người dùng nên mua gì và mua đồ giá có tốt không?…
   • Vì vậy để thực hiện tốt bài toán đặt ra trên thì yêu cầu tối thiểu của hệ thống trên phải là thu thập một số thông tin cơ bản và tối thiểu để có thể giúp hệ thống phân tích và đưa ra các gợi ý hợp lý.
   • Với việc xác định được các thông tin tối thiểu cần cho việc phân tích và đánh giá sẽ giúp cho hệ thống thu thập được các thông tin có ích, giảm thiểu việc thu thập dữ liệu thừa thãi khiến hệ thống lưu lại quá nhiều thông tin rác => việc phân tích dữ liệu sẽ bị chậm đi đáng kể.
   • Dữ liệu ban đầu khi thu thập sẽ chỉ là một loại dữ liệu thô chưa được kiểm chứng, nếu không biết cách xử dụng thì chúng cũng chỉ là những thứ dữ liệu vô ích.
   • Với một bài toán cụ thể như trên chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng các thông tin cần thu thập, đánh giá khách quan luồng chạy của hệ thống từ đó rút ra kết luận cần lấy những thông tin nào và bỏ những thông tin nào.

Mô tả tính năng hỗ trợ của hệ thống

Nơi mà khách hàng biết đến trang TMDT. Họ biết trang web này qua mạng xã hội nào? Qua kênh quảng cáo nào? Khi khách hàng đến trang đích là trang TMDT thì đường dẫn ấy sẽ chứa các thông tin về nhà quảng cáo, chiến dịch quảng cáo… Tại sao cần phải thu thập thông tin này là bởi vì khi chúng ta nắm được các chỉ số cơ bản maketing thì chúng ta có thể đánh giá được kênh quảng cáo nào thu hút được lượng khách hàng đến với trang TMDT, nhà quảng cái nào có tiềm năng để thu hút khách hàng, nhà quảng cáo nào không hiệu quả…

Địa chỉ IP của khách hàng. Hiện nay công nghệ thông tin phát triển rộng rãi tới mọi mặt của cuộc sống, chúng ta dễ thấy rằng mỗi người từ lớn, bé, già, trẻ ai cũng có trong mình một chiếc smartphone, laptop, PC,… và nhiều loại thiết bị thông minh khác để sử dụng. Nếu như chúng ta thu thập được địa chỉ IP của khách hàng thì chúng ta có thể đánh giá khách quan như sau:

   • Khách hàng ấy có thường xuyên ghé qua trang TMDT này không.
   • Bao nhiêu lâu khách hàng sẽ quay lại 1 lần.
   • Thời gian khách hàng truy cập là bao lâu trên 1 phiên truy cập.
   • Tỷ lệ mua hàng của IP này trên mỗi phiên truy cập có cao không.

Mục tiêu của Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

   • Để khắc phục những nhược điểm của hệ thống cũ thì hệ thống mới cần phải đạt được các mục tiêu sau:
   • Mang lại hiệu suất cao cho hệ thống, tăng tính bảo mật, an toàn cho hệ thống.
   • Giảm thiểu khối lượng công việc cho con người, tăng tính tự động cho hệ thống.
   • Đáp ứng thiết thực nhu cầu của người dùng và người quản trị.
   • Nâng cao tính kinh tế cho hệ thống đang sử dụng.
   • Đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống.

Yêu cầu hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

Với mục đích nâng cao hiệu quả cho công việc thu thập dữ liệu và phân tích hành vi người dùng, hệ thống phải đảm bảo những yêu cầu sau:

   • Thực hiện tốt các chức năng hiện hành.
   • Hệ thống phải dễ sử dụng, truy cập dữ liệu nhanh chóng và chính xác, thao tác đơn giản.
   • Tao được các khóa học theo các tiêu chí người quản trị trang web đưa ra.
   • Giao diện thân thiện, khoa học.
   • Tìm kiếm, thống kê nhanh chóng, chính xác theo yêu cầu.
   • Có đầy đủ các tính năng của một chương trình quản lý.
   • Xử lý dữ liệu nhanh và triệt để.

Công nghệ sử dụng

   • Hệ thống được xây dựng dựa trên những công nghệ sau:
   • Lưu trữ dữ liệu thu thập: sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB.
   • Xử lý dữ liệu: sử dụng nền tảng ASP.NET.
   • Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực: ASP.NET SignalR.
   • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
Mục tiêu của Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

Mục lục của Đồ án thu thập và phân tích hành vi người dùng

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN

   • 1.1. Khảo sát hiện trạng
    • 1.1.1. Mục đích khảo sát hiện trạng.
    • 1.1.2. Nội dung khảo sát và đánh giá hiện trạng.
    • 1.1.3. Mô tả bài toán.
   • 1.2. Xác lập dự án.
    • 1.2.1. Mục tiêu.
    • 1.2.2. Khái quát hệ thống xây dựng.
   • 1.3. Tổng kết chương .

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.

   • 2.1. Mô tả hệ thống.
   • 2.2. Sơ đồ tổng quan các chức năng chính của hệ thống.
    • 2.2.1. Biểu đồ Use case tổng quan
    • 2.2.2. Biểu đồ phân rã Use case.
    • 2.2.3. Các tác nhân chính của hệ thống.
    • 2.2.4. Các Use case chính của hệ thống.
   • 2.3. Đặc tả Use Case.
    • 2.3.1. Đặc tả Use case xem gợi ý sản phẩm.
    • 2.3.2. Đặc tả Use case tìm kiếm.
    • 2.3.3. Đặc tả Use case thống kê báo cáo.
    • 2.3.4. Đặc tả Use case xem lưu lượng người dùng.
   • 2.4. Biểu đồ lớp.
   • 2.5. Biểu đồ thành phần.
   • 2.6. Biểu đồ triển khai hệ thống.
   • 2.7. Kết luận chương .

CHƯƠNG 1. Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

   • 3.1. Thu thập dữ liệu người dùng trong website thương mại điện tử.
    • 3.1.1. Thu thập dữ liệu người dùng trong website thương mại điện tử.
    • 3.1.2. Cơ sở dữ liệu giao dịch.
    • 3.1.3. Thống kê dữ liệu thu thập được.
   • 3.2. Hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên Collaborative Filtering
   • 3.3. Sử dụng Nreco.Recomender trong gợi ý sản phẩm.
   • 3.4. Đánh giá hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên Nreco. Recomender
   • 3.5. Kết luận chương .

Tải về Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng

Trước khi tải về bộ tài liệu này bạn cần lưu ý một số điều bên dưới. Bạn ấn tải về có nghĩa bạn đã chấp nhận các chính sách của chúng tôi về sử dụng tài liệu. Các nội dung sử dụng tài liệu bao gồm:

   1. Bạn cần đọc kỹ các quy tắc của chúng tôi về Bản quyền và giải quyết tranh chấp tài nguyên.
   2. Các file báo cáo dạng PDF hoặc Doc có thể có Quảng cáo.
   3. Các file Source Code có thể Phải sử dụng pass giải nén.

Link tải về báo cáo:

Link tải về Source Code:

Những Đề tài và đồ án khác có thể bạn quan tâm

Báo cáo và đồ án có thể bạn quan tâm
STT Tên đề tài Đường dẫn Truy cập
1 Phần mềm quản lý thông tin bất động sản https://tinyurl.com/ykc94jbj
2 Hệ thống quản lý Khách sạn https://tinyurl.com/6vmd9fj2
3 Ứng dụng Livestream video trò chơi https://tinyurl.com/ezuwmfpa
4 Hệ thống quản lý nhân sự công ty https://tinyurl.com/3de8zt38
5 Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh https://tinyurl.com/uvbm96cj

Kết luận chủ đề tải về “Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng”

Như vậy Tuhocdohoa.vn vừa chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu “Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng”. Mong rằng bộ tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong việc học tập và nghiên cứu. Đặc biệt với các bạn đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, bài tập lớn. Chúc bác bạn học tập thật tốt, và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Nếu phát hiện link chia sẻ tài liệu “Đồ án Hệ thống thu thập và phân tích hành vi người dùng” bị hỏng hãy vui lòng cho chúng tôi biết bên dưới nhé. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía độc giả.