Đồ án quản lý kế toán Tải về full báo cáo + Source Code

Đồ án quản lý kế toán Tải về full báo cáo + Source Code, Là một bộ tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin với đầy đủ báo cáo và code. Bạn có thể dễ dàng Tải về bộ báo cáo và chương trình này để sử dụng cho các đồ án tốt nghiệp với mục đích tham khảo. Tài liệu đồ án chương trình quản lý kế toán được tự học đồ họa sưu tập và gửi tới các bạn. Vì vậy trước khi tải về chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách cơ bản về bộ tài liệu này.

Tổng quan về đồ án quản lý kế toán.

Giống như hầu hết các tài liệu khác trong tài nguyên lập trình. Trước khi bạn có thể tải về một bộ tài liệu nào đó trên Tự Học đồ họa. Bạn cần tìm hiểu một cách chi tiết về tài liệu cũng như đọc các quy định của chúng tôi. Có như vậy bạn mới có thể sử dụng tài liệu đúng mục đích và tuân thủ các quy định của hệ thống. Việc này cũng giúp bạn không bị mất thời gian trong quá trình tìm kiếm và nghiên cứu.

Tổng quan về bài toán đồ án quản lý kế toán.

Đồ án xây dựng hệ thống quản lý kế toán là một trong những đồ án với đề tài nghiên cứu Khá thú vị. Bởi lẽ Việt Nam có hàng trăm nghìn doanh nghiệp và bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có hệ thống kế toán riêng. Với một số lượng dữ liệu vô cùng lớn doanh nghiệp không thể nào xử lý bằng các phương thức truyền thống. Chính vì vậy việc nghiên cứu một hệ thống giúp quản lý hoạt động của kế toán là vô cùng cần thiết. Chương trình quản lý kế toán cần đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu truy xuất và liên kết dữ liệu nhanh chóng. Thay vì phải tra cứu các loại tài liệu thì hệ thống quản lý kế toán sẽ hiển thị một bức tranh toàn cảnh về tài chính của doanh nghiệp. Thông qua đó các nhà quản trị có thể dễ dàng đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp dựa trên tình hình tài chính. 

Hiện nay hầu như không một doanh nghiệp nào không ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin vào trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng các nền tảng cũ với nhiều giới hạn. Đồ án quản lý kế toán được xây dựng với mục đích Giải quyết tất cả những nhược điểm thường thấy ở các hệ thống trước đó. Dựa trên 3 nguyên lý cơ bản nhanh chóng. thích ứng. và an toàn. Chương trình này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời đối với doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của đồ án chương trình quản lý kế toán.

   • Thay thế Việc ghi chép sổ sách: Hệ thống được sinh ra nhằm thay thế hoàn toàn phương thức truyền thống là ghi chép vào sổ sách. Phần mềm sẽ lưu trữ và chiết suất một lượng dữ liệu khổng lồ trên nền tảng của máy tính. Với sức mạnh của công nghệ thông tin người dùng có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu tránh sai sót và giảm thiểu được thời gian làm việc.
   • Cung cấp giao diện gần gũi: Đồ án xây dựng chương trình quản lý kế toán cung cấp một giao diện gần gũi với người sử dụng. Bởi lẽ vẽ các nhân viên làm việc trong bộ phận kế toán thường không am hiểu quá nhiều về lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì vậy hệ thống xây dựng cần phải phù hợp và dễ dàng sử dụng với bất kỳ ai.
Form chứng từ trong đồ án quản lý kế toán
Form chứng từ trong đồ án quản lý kế toán

Hạn chế của đồ án quản lý kế toán. 

Bởi Đây là một đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Chính vì vậy chúng còn những hạn chế cơ bản cần phải khắc phục. Trong đó hệ thống chỉ được xây dựng để đáp ứng một phần công việc nhỏ. Bởi vì để có thể đáp ứng toàn bộ các nghiệp vụ kế toán cần có một hệ thống nghiên cứu chuyên sâu. Đồng thời II quá trình thu thập dữ liệu còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy I cần có sự hỗ trợ và phát triển trong tương lai gần. 

Các yêu cầu cơ bản của đồ án quản lý kế toán.

Sau khi nghiên cứu một cách cơ bản về nghiệp vụ của kế toán. Đồ án được xây dựng để giải quyết một số yêu cầu cơ bản của bài toán như sau: 

Quản lý tiền mặt của công ty:

   • Chương trình cho phép quản lý các khoản thu chi của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. 
   • Xác định được lượng tiền tồn quỹ Mỹ và tiền mặt có trong doanh nghiệp.
   • Giao tiếp kết nối với máy in và In ra các phiếu thu chi để giao cho khách hàng. 
   • Đưa ra các biểu đồ lập báo cáo thu chi chi tiết theo từng thời gian tuần, tháng, quý, năm.
   • Hệ thống chia thành các phân hệ khác nhau bao gồm phân hệ kế toán tổng hợp và phân hệ kế toán thu chi.

Quản lý hàng hóa doanh nghiệp:

Ngoài việc quản lý về dòng tiền cho doanh nghiệp thì hệ thống quản lý kế toán cần có chức năng quản lý hàng hóa. Việc này giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình sản xuất vào cung ứng của công ty.

   • Quản lý các loại phiếu xuất nhập kho của doanh nghiệp.
   • Theo dõi tiến trình đơn hàng và nhà cung cấp.
   • Báo cáo chi tiết về xuất nhập hàng hóa trên từng mặt hàng của doanh nghiệp.
   • In ra các loại thẻ mã hàng hóa thiết lập cho kho và của một mặt hàng tương ứng.
   • Quản lý sản phẩm tồn kho và in báo cáo tồn kho của doanh nghiệp.
   • Lập báo cáo giá vốn và giá bán của các sản phẩm cho doanh nghiệp.
   • Cập nhật báo giá hàng nhập khi doanh nghiệp cung cấp có sự điều chỉnh về giá.
   • Khả năng quản lý dữ liệu tổng hợp và chi phí trên từng sản phẩm cũng như thu chi Chung. 
   • Khả năng truy xuất dữ liệu in báo cáo thống kê trên từng mặt hàng nhóm hàng và từng kho hàng. 

Khả năng quản lý công nợ.

Tính năng thứ ba của hệ thống đồ án quản lý kế toán là khả năng quản lý công nợ. Việc này giúp nhà điều hành dễ dàng quản lý được công nợ của doanh nghiệp một cách dễ dàng. Từ đó đưa ra các giải pháp để thu hồi công nợ cũng như sử lượng tiền trong doanh nghiệp. Một số nhiệm vụ của quản lý công nợ trong hệ thống bao gồm:

   • Quản lý hình thức thanh toán công nợ giữa khách hàng đối với doanh nghiệp.
   • Quản lý hình thức thu tiền đối với khi các đại lý và doanh nghiệp và nhà cung cấp. 
   • Đối với khách hàng cần quản lý ý chi tiết việc xuất hóa đơn bán hàng và công nợ. 
   • Lập báo cáo tổng hợp công nợ của khách hàng cũng như nhà cung cấp. 
   • Cung cấp dữ liệu phân tích công nợ cho bộ phận kế toán và nhà quản. 
Sơ đồ quan hệ giữa các thực thể trong đồ án quản lý kế toán doanh nghiệp

Mục lục của đồ án quản lý kế toán.

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN QUẢN LÝ KẾ TOÁN

   1. Kế toán đối với doanh nghiệp
   2. Vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp
   3. Vai trò cũng như ứng dụng tin học trong quản lý 
   4. Nhiệm vụ của đề tài trong đồ án quản lý kế toán

PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

   1. Các bước cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp
   2. Mô tả yêu cầu quản lý kế toán trong chương trình
   3. Quá trình phân tích chi tiết yêu cầu chương trình
   4. Xây dựng dữ liệu đầu vào và đầu ra của chương trình đồ án
   5. Cấu trúc chương trình quan lý kế toán doanh nghiệp
   6. Sơ đồ phân rã chức năng của chương trình
   7. Sơ đồ luồng dữ liệu của phần mềm
   8. Sơ đồ quan hệ giữa các thực thể trong chương trình

PHẦN III: CƠ SỞ DỮ LIỆU SỬ DỤNGCỦA CHƯƠNG TRÌNH

   1. Cơ sở dữ liệu My SQL
   2. Tổng quan về Microsoft Access để tạo cơ sở dữ liệu

PHẦN IV: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỒ ÁN QUẢN LÝ KẾ TOÁN

   1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình visual basic
   2. Các đối tượng được sử dụng truy cập dữ liệu
   3. Sử dụng các đối tượng trong quá trình truy cập dữ liệu trong chương trình
   4. Thiết kế các giao diện người sử dụng
   5. Sử dụng các câu lệnh trong truy vấn (SQL)
   6. Chương trình thiết lập báo cáo và xuất thông tin trong hệ thống.
   7. Tạo bộ hỗ trợ sử dụng tự động
   8. Đóng gói chương trình và cài đặt hệ thống

PHẦN V: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

   1. Hệ thống Folder trong hệ thống để lưu trữ chương trình
   2. Giao diện chính được sử dụng của chương trình
   3. Một số thủ tục cơ bản dùng để mở kết nối dữ liệu giữa Access với Visual Basic
   4. Giao diện chương trình và  mã nguồn của các Form cập nhật và xuất thông tin

Tải về “Đồ án quản lý kế toán”

Trước khi tải về bộ tài liệu “Đồ án quản lý kế toán” bạn cần lưu ý một số điều bên dưới. Bạn ấn tải về có nghĩa bạn đã chấp nhận các chính sách của chúng tôi về sử dụng tài liệu. Các nội dung sử dụng tài liệu bao gồm:

   1. Bạn cần đọc kỹ các quy tắc của chúng tôi về Bản quyền và giải quyết tranh chấp tài nguyên.
   2. Các file báo cáo dạng PDF hoặc Doc có thể có Quảng cáo.
   3. Các file Source Code có thể Phải sử dụng pass giải nén.
   4. Báo cáo được viết bằng kiểu gõ VNI Window, vì vậy bạn cần cài bộ font chữ VNI về máy tính
   5. Nếu bạn đang sử dụng ngôn kiểu gõ Unicode dựng sẵn hãy tham khảo:

Link tải về báo cáo:

Link tải về Source Code:

Những Đề tài và đồ án khác có thể bạn quan tâm

Báo cáo và đồ án có thể bạn quan tâm
STT Tên đề tài Đường dẫn Truy cập
1 Phần mềm quản lý thông tin bất động sản https://tinyurl.com/ykc94jbj
2 Hệ thống quản lý Khách sạn https://tinyurl.com/6vmd9fj2
3 Ứng dụng Livestream video trò chơi https://tinyurl.com/ezuwmfpa
4 Hệ thống quản lý nhân sự công ty https://tinyurl.com/3de8zt38
5 Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt https://tinyurl.com/p5yt8swc
6 hệ thống Quản lý nhân sự và khách hàng https://tinyurl.com/57bn83kz
7 Website Kinh doanh xe đạp https://tinyurl.com/wtrja8yr
8 Website tìm kiếm và cho thuê bất động sản https://tinyurl.com/2jjffhae
9 Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh https://tinyurl.com/uvbm96cj

Kết luận chủ đề tải về “Đồ án quản lý khách sạn”

Như vậy Tuhocdohoa.vn vừa chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu “Đồ án quản lý kế toán”. Mong rằng bộ tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong việc học tập và nghiên cứu. Đặc biệt với các bạn đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, bài tập lớn. Chúc bác bạn học tập thật tốt, và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Nếu phát hiện link chia sẻ tài liệu “Đồ án quản lý kế toán” bị hỏng hãy vui lòng cho chúng tôi biết bên dưới nhé. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía độc giả.