Align trong illustrator – Căn chỉnh đối tượng trong illustrator

Align trong illustrator – là lệnh được sử dụng để căn chỉnh vị trí tương đối của đối tượng, nhóm đối tượng trong illustrator. Khi bạn có 2 hay nhiều đối tượng hoặc nhóm đối tượng và muốn căn chỉnh vị trí tương đối của chúng trên file làm việc. Lúc này bạn cần nghĩ ngay đến nhóm lệnh align trong AI. Chúng ta cùng tìm hiểu qua về nhóm lệnh này nhé.

1 Align trong illustrator

Trước khi học cách sử dụng Align trong AI Tự học Đồ Hoạ sẽ cùng điểm qua một số trường hợp; lưu ý khi sử dụng nhóm lệnh này

   • Align sử dụng để căn chỉnh các đối tượng theo các chiều trên, dưới, trái; phải, căn giữa, và căn khoảng cách.
   • Align trong illustrator có thể sử dụng để căn chỉnh vị trí của các đối tượng vector, hình ảnh; nhóm đối tượng, và cả các điểm node (Neo).
   • Bảng Align  có 3 hình thức căn chỉnh chính gồm: Căn tự động theo đối tượng (object); căn theo đối tượng khoá (key object); và căn theo trang giấy (artboad).
   • Bạn có 2 cách để sử dụng Align là sử dụng Align trên thanh điền khiển. Hoặc sử dụng Align trong bảng Align option bằng cách: từ menu Window -> Align 

lưu ý về align trong AI

2. Cách sử dụng Align trong illustrator

Tôi sẽ chia việc sử dụng Align trong illustrator theo cách quản lý đối tượng, và trường hợp cụ thể. Mỗi cách khác nhau sẽ được sử dụng cho từng trường hợp, vì vậy hãy đọc và xem thật kỹ nhé.

Căn chỉnh vị trí tương đối của các đối tượng

Căn chỉnh vị trí tương đối của đối tượng trong illustrator hay còn gọi là gióng hàng. Việc này áp dụng cho các trường hợp bạn muốn gióng lại vi trí đối tượng hoặc nhóm đối tượng của mình theo một trật tự. Để làm được điều đó bạn thực hiện như sau:

Bước 1 Chọn đối tượng và mở align trong illustrator

– Trước tiên bạn cần chọn những đối tượng mà bạn muốn căn chỉnh: Giữ chuột trái ngoài vùng làm việc quét chọn nhóm đối tượng. Bạn cũng có thể giữ phím Shift + Click chọn từng đối tượng.

–  Mở bảng Align  bằng cách từ menu window -> Align (shift + f7). Ở biểu tượng nhỏ bên dưới của bản Align option bạn chọn Align to selection

Căn chỉnh vị trí của các đối tượng bằng Align trong illustrator

Bước 2: Căn chỉnh vị trí của các đối tượng.

Trong bảng Align  option -> trong phần Align object bạn chọn hình thức căn chỉnh phù hợp. Các hình thức căn chỉnh lần lượt bao gồm:

Căn ngoài cùng bên trái : Cho phép bạn gióng hàng tất cả các đối tượng được chọn về phía bên trái của đối tượng xa nhất.

Căn giữa theo chiều dọc : Cho phép bạn căn giữa toàn bộ đối tượng vừa chọn theo chiều dọc (trục Oy); và về phía tâm của nhóm đối tượng được chọn.

Căn ngoài cùng bên phải : Cho phép bạn gióng hàng tất cả các đối tượng được chọn về phía bên phải của đối tượng xa nhất.

Căn ngoài trên cùng : Cho phép bạn gióng hàng tất cả các đối tượng được chọn về phía trên cùng của đối tượng cao nhất.

Căn giữa theo chiều ngang : Cho phép bạn căn giữa toàn bộ đối tượng vừa chọn theo chiều ngang (trục Ox); và về phía tâm của nhóm đối tượng được chọn.

Căn dưới cùng : Cho phép bạn gióng hàng tất cả các đối tượng được chọn về dưới cùng của đối tượng thấp nhất.

Căn chỉnh theo một nhóm đối tượng cụ thể.

Ở trên chúng ta có căn chỉnh vị trí tương đối của đối tượng. Có nghĩa là đối tượng sẽ căn theo vị trí tự quy ước của phần mềm. Để có thể căn chỉnh vị trí của nhóm đối tượng theo một đối tượng cụ thể bạn sẽ có 2 cách.

Cách 1: Chọn khoá đối tượng khi lựa chọn các đối tượng cần căn. Khi chọ các đối tượng bằng cách giữ shift hoặc quét chọn. Bạn thực hiện click 1 lần nữa vào đối tượng mà bạn muốn sử dụng là đối tượng mẫu. Bạn bỏ khoá đối tượng bằng cách click 1 lần nữa vào đối tượng vừa được khoá

Cách 2: Khoá đối tượng sau cùng được tạo ra trong nhóm. Có nghĩa là bạn sẽ sử dụng đối tượng vẽ sau cùng làm đối tượng cần khoá bằng cách: Từ bảng align option -> chọn biểu tượng dưới cùng bên trái  -> Align to key object

key object Align trong illustrator

Căn chỉnh khoảng cách của các đối tượng 

Tiếp theo Illutrator cho phép bạn căn chỉnh vị trí các đối tượng theo khoảng cách. Phương pháp căn chỉnh này người ta còn gọi là dãn dòng đối tượng. Để làm được điều đó bạn thực hiện như sau.

Bước 1 Chọn đối tượng và mở bảng align

– Bạn chọn các đối tượng cần căn khoảng cách. Giữ chuột trái ngoài vùng làm việc quét chọn nhóm đối tượng. Bạn cũng có thể giữ phím Shift + Click chọn từng đối tượng.

–  Mở bảng Align : menu window -> Align (shift + f7). Ở biểu tượng nhỏ bên dưới của bản Align option bạn chọn Distribute object

Căn chỉnh khoảng cách của các đối tượng trong AI

Bước 2: Căn chỉnh khoảng cách của các đối tượng.

Tương tự như Align to selection, bạn có 6 lựa chọn căn bản cho căn chỉnh khoảng cách đối. tượng bao gồm:

Căn khoảng cách phía trên Căn khoảng cách phía trên Của align trong illustrator : Align trong illustrator sẽ căn đều khoảng cách từng đỉnh cao nhất của đối tượng này; đến đỉnh cao nhất cảu đối tượng khác.

Căn tâm theo chiều ngang : Illuatrator tính toán trong tâm của đối tượng. Sau đó nó sẽ dàn đều khoảng cách giữa tâm của đối tượng này đến tâm của đối tượng khác. Tất nhiên là theo chiều ngang của file làm việc (trục Ox)

Căn khoảng cách phía dưới : Illustrator cũng xác định vị trí dưới cùng của từng đối tượng. Sau đó căn đều khoảng cách các vị trí của đối tượng này đến đối tượng khác.

Căn khoảng cách bên trái : AI sẽ xác định điểm ngoài cùng của từng đối tượng. Sau đó  sẽ căn đều khoảng cách từ vị trí ngoài cùng của đối tượng này đến đối tượng khác

Căn tâm theo chiều dọc : Illuatrator tính toán trong tâm của đối tượng. Sau đó nó sẽ dàn đều khoảng cách giữa tâm của đối tượng này đến tâm của đối tượng khác. Tất nhiên là theo chiều dọc của file làm việc (trục Oy)

Căn khoảng cách bên phải : Illustrator cũng xác định vị trí dưới cùng của từng đối tượng. Sau đó căn đều khoảng cách các vị trí của đối tượng này đến đối tượng khác.

Căn chỉnh khoảng cách giữa các đối tượng

Bây giờ bạn muốn khoảng cách giữa các đối tượng được chọn với 1 con số cụ thể. Lúc này bạn cần sử dụng thuộc tính Distribute Spacing trong align. Sau đó bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1 chọn đối tượng và đối tượng khoá.

Tương tự như các trường hợp khác. Bạn chọn những đối tượng muốn căn theo khoảng cách cụ thể. Tuy nhiên bạn cần phải chọn 1 key object. Đối tượng này sẽ làm mẫu đễ dãn đều các đối tượng khác theo nó.

Việc chọn đối tượng mẫu, giống như khi tập thể dụng ngày nhỏ: Lấy đầu hàng làm chuẩn. Cả lớp cách đều nhau 1 sải tay.

Bước 2: chọn khoảng cách cần căn cho đối tượng.

Tiếp theo bạn cần chọn khoảng cách mà bạn muốn các đối tượng cách nhau. Bạn có thể lựa chọn đơn vị đo bằng cách Ấn Ctrl + R để bật Thước gióng. -> Click chuột phải vào thước -> Chọn đơn vị đo cho phần mềm.

Sau đó bạn điền khoảng cách mà bạn muốn gióng đối tượng vào spacing value trong align option.

>> Tham khảo các khoá học illustrator hay nhất trên Tự Học Đồ Hoạ và cơ hội nhận tới 70% học phí

Căn chỉnh khoảng cách giữa các đối tượng bằng Align trong illustrator

Bước 3 lựa chọn hình thức căn.

Cuối cùng bạn lựa chọn hình thức căn chỉnh phù hợp bao gồm căn theo chiều dọc hoặc căn theo chiều ngang.

Căn chỉnh đối tượng theo trang giấy.

Có những trường hợp bạn cần căn chỉnh các đối tượng của mình theo trang giấy (artboad). Để có thể làm được điều này bạn thực hiện như sau

Bước 1: Chọn chế độ căn chỉnh:  Từ menu window -> Align -> chọn biểu tương góc dưới bên trái của align option. -> align to artboad 

Bước 2: Chọn chế độ căn chỉnh: Sau khi chọn chế độ căn theo trang giấy; bạn thực hiện các lệnh căn chỉnh giống với căn chỉnh cho đối tượng đã hướng dẫn ở trên

Căn chỉnh các điểm node trong illustrator

Nếu bạn có các đường path rời rạc và muốn căn chỉnh vị trí của chúng. Align trong illustrator cho phép bạn căn chỉnh cả vị trí tương đối của các điểm node (neo). Để làm được điều đó bạn thực hiện như sau:

Bước 1 Chọn các điểm node: 

Bạn sử dụng công cụ Deirect selection tool (A). Giữ shift + Cick chọn từng điểm node mà bạn muốn căng chỉnh.

Tương tự như đối tượng bạn cũng có thể khoá điểm node bằng cách click chuột 1 lần nữa vào nó. Bỏ khoá điểm node bằng cách click 1 lần nữa. Bỏ điểm node ra khỏi nhóm được chọn bằng cách giữ shift + click 1 lần nữa vào node

Bước 2: Căn chỉnh các điểm node:

Cuối cùng bạn sử dụng bảng align  và các lệnh căn chỉnh cho node giống với các đối tượng đã hướng dẫn ở trên

Kết luận.

Như vậy Tự Học Đồ Hoạ vừa cùng các bạn tìm hiểu cách sử dung align tool trong illustrator. Lưu ý rằng với mỗi trường hợp khác nhau chúng ta sẽ có phương pháp riêng. Việc sử dụng công cụ cần có sự linh hoạt không nên dập khuôn. Bạn có thể áp dụng nhiều chiến lược khác nhau cho cùng 1 bài toán trong quá trình học illustrator.

Mong rằng với những gì chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp các ban trong quá trình học tập và làm việc của mình. Hãy để lại bình luận và xem thêm các bài viết khác để ủng hộ chúng tôi nhé.