Adobe Illustrator – Quản lý file trong phần mềm Adobe Illustrator (p2)

Adobe Illustrator – Quản lý file trong phần mềm Adobe Illustrator. Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu được phần tạo mới các file và tạo các Artboard. Tiếp theo của bài học chúng ta tìm hiểu  thêm ở phần quản lý file.

3. Save và print các File

– File | Save: Mở hộp thoại Save as , chọn vị trí cho File được lưu. Gõ nhập một tên File, chọn File -> Save as Type -> Save File.

– File | Save as: Mở hộp thoại Save as, nhưng File được đóng và File Save as là tài liệu được mở trong Workspace Illustrator.

– File | Save a copy: File mở ở vị trí mà bạn muốn, để mở File gốc.

– File | Save for microsoft office: Lưu một bản sao của tài liệu ở vị trí trên máy tính bằng định dạng PNG.

Xem thêm:   hoc thiet ke do hoa o dau

Các định dạng File riêng

– AI (*.ai): Tạo và lưu hình dựa vào vector. Hỗ trợ bởi một số ứng dụng chế bản văn phòng và vẽ.

– PDF (*.PDF): Hỗ trợ các tài liệu chứa ảnh bitmap và ảnh vector, text và Font.

– EPS (*.EPS): Dữ lại hầu như tất cả các phần tử đồ họa được tạo bởi Illustrator và có thể cả ảnh bitmap,ảnh vector.

– SYG (*.SVG): Định dạng vector chất lượng cao, khi tạo đồ họa web và ảnh cho các File web.

Sau khi lưu xong bạn có thể xuất hoặc tạo bản sao của file.

Xuất các File

Một bản sao của một File Illustrator. Nhấp File | Export, liệt kê tất cả kiểu File được xuất.

Tham khảo:   khóa học thiết kế đồ họa ngắn hạn

4. Mở các File

– Chọn File | Open, hay nhấn Ctrl + O.

– Chọn File | Open recent Files và chọn một File được mở gần đây.

– Chọn | Browse in bdidge -> File -> Open with | Adobe Illustrator.

5. Thêm ảnh vào Illustrator

– Linked art: Cho bạn xem độ phân giải thấp của ảnh được liên kết với File gốc. Khi in, ảnh sẽ được liên kết in với độ phân giải đầy đủ.

– Embedded art: Nhúng bản sao có độ phân giải đầy đủ, dẫn đến một kích cỡ File cao hơn.

Panel links

Sử dụng Panel links để xem danh sách File liên kết, để chọn cập nhật, nhúng và truy cập ảnh nguồn. Các biểu tượng khác xuất hiện trong Panel bao gồm dấu chấm than biểu thị File liên kết cần được cập nhật. Dấu hỏi biểu thị File đã được di chuyển vào vị trí đường dẫn đến File cần được cập nhật.

Chi tiết tại : tự học graphic design