Adobe Illustrator – Quản lý file trong phần mềm Adobe Illustrator (p3)

Adobe Illustrator – Quản lý file trong phần mềm Adobe Illustrator. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu thêm hai bài học cuối nữa để biết thêm về cách quản lý file trên phần mềm Adobe Illustrator. Xem tiếp bài ở dưới đây nhé.

6. Adobe Illustrator – Di chuyển xung quanh Workspace

Những công cụ và Panel dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi việc phóng trang, định vị trí khung xem của ảnh, điều chỉnh trang, các thước đo, sử dụng các lưới, đường hướng dẫn (guide).

Công cụ zoom

Công cụ zoom giống như kính lúp để phóng to và thu nhỏ. Nhấp bất cứ nơi nào trên Artboard nhấn phím tắt Ctrl + để phóng to , để thu nhỏ nhấn phím tắt Ctrl – . Để trở về mức cũ nhấp đôi công cụ zoom trên Panel Tools.

Cũng có thể phóng to một vùng cụ thể bằng việc nhấp và rê công cụ Zoom vị trí mà bạn muốn zoom. Vùng được chọn sẽ phóng to, lấp đầy màn hình.

Công cụ hand

Công cụ hand để định vị trí khung xem của Artboard . Nhấp rê khung xem lên xuống sang trái hoặc phải.

Điều hướng bảng điều khiển

Cho phép bạn xem nhanh một ảnh thu nhỏ của tài liệu, điều chỉnh mức phóng. Panel cũng có một thanh trượt zoom để phóng to.

Thông tin bảng điều khiển

Hiển thị thông tin các đối tượng được chọn. Khi một đối tượng được chọn, Panel sẽ hiển thị các tọa độ x và y và màu, vùng tô (fill).

Các Ruler, Gdid, Guide và Smart guide

Khi mở một tài liệu mới, đường hướng dẫn của (guide) và lưới (Gdid) của tài liệu ẩn. Mỗi công cụ trực quan có thể dễ dàng mở và tắt và được tùy biến để đáp ứng nhu cầu.

– Các thước đo

Xem thêm: dạy thiết kế đồ họa tại nhà

Chọn View | Show rulers hoặc nhấp Ctrl + R để mở và tắt các thước đo.

– Các Guide

Với thước đo (ruler)khi nó hiển thị, bạn nhấp rê đường hướng dẫn (guide) dọc và ngang để căn chỉnh và định vị trí cho các đối tượng text.

Làm việc với các guide

+ Để khóa và mở khóa các Guied, ta chọn View -> Guied -> Lock.

+ Để xóa một Guied, mở khóa các Guide, nhấn phím Delete.

+ Để làm ẩn và hiển thị các Guide, chọn View -> Guides -> Hide guides hoặc View -> Guides -> Show guides và phím tắt Ctrl +.

+ Để xóa các Guide ra khỏi Workspace, ta chọn View -> Guides -> Clear guides.

– Các Grid

Mở và tắt các gird, chọn View -> Show Grid hoặc phím tắt Ctrl +.

Để biên tập kích cỡ lưới, chọn Edit -> preferences -> guides & Grid.

– Hướng dẫn thông minh

Smart guides là công cụ tạo, định vị trí, canh chỉnh, biến đổi và biên tập các đối tượng. Mở và tắt chúng chọn View -> Smart guides, hoặc nhấn CTRL + U.

– Chụp nhanh đến điểm

Chọn View -> Snap to point. Sau đó, bạn rê các đối tượng đến vị trí mong muốn, làm cho chúng truy cập vào đúng vị trí con trỏ chuột trong hai pixel của điểm neo.

Preview và chế độ outline

Ở chế độ outline thực dụng cho việc chọn đối tượng ẩn dấu đằng sau đối tượng khác. Hay tìm các đường Path và điểm rải rác, các đối tượng ở dưới dạng đường biên bao quanh, text màu đen với dấu X.

Tham khảo: học graphic design

Để chuyển chế độ Preview sang chế độ outline. Chọn View -> Out-line. Để quay lại chế độ Preview, chọn View -> Preview. Có thể sử dụng phím Ctrl + Y để chuyển đổi chế độ Preview và outline.

Công cụ Pint tiling

Điều chỉnh vùng in, chọn công cụ Print tiling. Lập tức bạn sẽ thấy các đường hướng dẫn (guide) vào vùng in. Các đường này có thể được đặt lại trong Workspace. Bất kỳ ảnh nào nằm bên ngoài những đường hướng dẫn trong vùng in này sẽ không được in ra. Với nhiều Artboard, thì mỗi Artboard có vùng xếp ngói trang, có thể in riêng và điều chỉnh bằng công cụ Print Tiling.

7. Adobe Illustrator – Sử dụng Adobe Bridge

Nó giúp bạn duuyệt, xem trước, tìm kiếm, mở, và tổ chức các File cho các dự án web, in, video, phim, mobile,… Bridge được khởi động từ bất kỳ ứng dụng phần mềm Adobe CS nào và được hỗ trợ các định dạng File riêng và không riêng.

Để khởi động: chọn File -> Browse in bridge. Nhấp nút launch bdidge trên thanh menu chính. Khi bdidge mở ra, ta sử dụng Panel Folders nằm ở phía bên trái ứng dụng để tìm các folder và proFile trên máy.

Panel content ở giữa bdidge sẽ được hiển thị các khung xem Thumbnail của các File bên trong thư mục đã được chọn.

Đây là chương trình mạnh mẽ giúp ta làm và thực hiện các tác vụ như: đổi tên hàng loạt các File, áp dụng loại nhãn vào các File, xem trước File bởi một định dạng Slide show.

Xem chi tiết:  tự học design