Transform Tool trong indesign – Công cụ Biến đối đối tượng trong ID

Transform Tool trong indesign là công cụ tiếp theo mà Tự Học Đồ Họa muốn gửi tới các bạn trong siries bài viết hướng dẫn sử dụng bộ công cụ trong Adobe InDesign của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Transform Tool sẽ giúp ích được những gì nhé!

1. Sử dụng Transform Tool trong indesign:

Các công cụ biến đổi thay đổi kích thước và bóp méo các đối tượng. Bạn có thể tự biến đổi đối tượng (còn được gọi là vùng chứa) hoặc đối tượng cũng như bất kỳ nội dung nào khi. Cách bạn chọn đối tượng thay đổi hiệu ứng của công cụ biến đổi. So với việc lựa chọn cho mình các thì các bạn chỉ cần chăm chỉ thực hiện theo từng bước hướng dẫn của chúng tôi chắc chắn các bạn sẽ năm rõ được cơ bản về InDesign mau chóng. Chúng ta cùng bắt đầu:

1.1 Để kiểm soát hiệu ứng của Transform Tool:

Chọn đối tượng bằng công cụ Selection (V). Kiểu lựa chọn này làm cho các công cụ biến đổi ảnh hưởng đến cả vùng chứa và bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào bên trong nó.

Transform Tool trong indesign

Các đối tượng được chọn với công cụ Selection có cả đối tượng và nội dung của nó được chuyển đổi bởi các công cụ chuyển đổi.

hoặc là

Giữ phím Opt / Alt khi bạn bấm vào khung với công cụ Group Selection (công cụ Direct Selection). Điều này làm cho quá trình chuyển đổi chỉ ảnh hưởng đến vùng chứa, không phải bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào trong khung.

Các đối tượng được chọn bằng công cụ Group Selection chỉ có đối tượng được chuyển đổi bởi các công cụ chuyển đổi.

Tất cả các biến đổi diễn ra liên quan đến một điểm tham chiếu. Mỗi đối tượng có một điểm tham chiếu mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi nó nếu cần thiết.

1.2 Để kiểm soát điểm tham chiếu của đối tượng

Tham chiếu của đối tượng, hay còn gọi là trọng tâm. Đây là chú ý quan trọng khi thao tác với Transform Tool. Điểm, này cho phép bạn thực hiện các hành động xoay quanh nó. Có nghĩa là khi bạn phóng to, thu nhỏ, co kéo, xoay lật.. tất cả chúng sẽ được thực hiện quan tâm tham chiếu.

  1. Chọn đối tượng cần chuyển đổi.
  2. Chọn một trong các công cụ chuyển đổi. Một điểm tham chiếu xuất hiện bên trong đối tượng.
  3. Di chuyển con trỏ gần điểm tham chiếu. Một biểu tượng nhỏ xuất hiện bên cạnh con trỏ cho biết bạn có thể di chuyển điểm tham chiếu.

    

   Chỉ báo rằng điểm tham chiếu có thể được di chuyển đến vị trí mới.

 1. Kéo điểm tham chiếu đến vị trí mới.hoặc làNhấp để định vị điểm tham chiếu ở vị trí mới.

Công cụ Scale cho phép bạn tăng hoặc giảm kích thước của các đối tượng.

2. Scale trong indesign

Với scale là công tụ phổ biến nhất trong bộ công cụ Transform Tool. nó cho phép bạn phóng to thu nhỏ theo tỉ lệ hoặc tự do. Để phóng to một cách tự do bạn làm như sau:

2.1 Phóng to đối tượng tự do bằng Scale trong indesign

Phương pháp này cho phép bạn phóng to thu nhỏ một cách tuỳ ý. Có nghĩa là khi bạn có đối tượng, bạn có thể phóng to đối tượng lên một cách cảm tính. Miễn sao bạn cảm thấy nó phù hợp với bản thiết kế của mình.

  1. Chọn đối tượng hoặc đối tượng.
  2. Chọn công cụ Scale trong bảng Tools. Công cụ Scale nằm trong menu flyout bên dưới công cụ Free Transform.
  3. Công cụ Scale trong bảng Tools được sử dụng để thay đổi kích thước của các đối tượng.
  4. Nếu cần, thay đổi vị trí của điểm tham chiếu.
  5. Di chuyển con trỏ ra khỏi điểm tham chiếu và kéo để mở rộng đối tượng.

    Đầu mũi tên xuất hiện khi thu nhỏ đối tượng.

Nếu bạn thích, bạn có thể thay đổi kích thước các đối tượng bằng cách sử dụng lệnh Scale.

2.2  Scale tool – Phóng to  đối tượng theo một tỉ lệ

Đây là phương pháp thường xuyên được sử dụng khi học Indesign. Ở phương pháp này, buộc bạn phải biết chính xác kích thước của đối tượng mà bạn muốn thu phóng. Bạn cần nhập thông số của đối tượng theo tỉ lệ % so với đối tượng gốc.

  1. Chọn đối tượng hoặc đối tượng.
  2. Chọn Object> Transform> Scale . Thao tác này sẽ mở hộp thoại Scale. Các hộp thoại Scale cho phép bạn mở rộng đối tượng sử dụng các giá trị số.
  3. Nhập số tiền cho trường Scale X (ngang).
  4. Nhập số tiền cho trường Tỷ lệ Y (dọc).

Gợi ý:

Chọn hộp kiểm Xem trước để xem tác động của việc nhập số tiền.

Nhấp vào OK để chia tỷ lệ đối tượng hoặc nhấp vào Sao chép để tạo bản sao có kích thước của đối tượng.

3. Công cụ Rotate

Là công cụ tiếp theo trong bộ công cụ Transform Tool. Nó cho phép bạn xoay đối tượng tự do hoặc theo thông số thông qua tâm xoay (điểm tham chiếu). Để làm được điều này bạn thực hiện như sau:

3.1 Xoay một cách tự do bằng Rotate: 

Với cách này bạn có thể xoay đối tượng một cách tự do bằng công cụ rotate trong nhóm công cụ Transform Tool. Có nghĩa là bạn xoay tự do, và góc xoay là hoàn toàn cảm tính.

  1. Chọn đối tượng hoặc đối tượng.
  2. Nhấp vào công cụ Xoay trong bảng Công cụ. Công cụ Rotate nằm trong flyout dưới công cụ Free Transform. Công cụ Xoay trong bảng Công cụ được sử dụng để thay đổi hướng của đối tượng.
  3. Nếu cần, hãy thay đổi điểm tham chiếu mặc định.
  4. Di chuyển con trỏ ra khỏi điểm tham chiếu và kéo để xoay đối tượng.

    Gợi ý:

3.2 Xoay theo thông số –  Rotate

Thay vì xoay một cách tự do với các góc tuỳ ý, Rotate cho phép bạn xoay với các góc cụ thể Bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Chọn đối tượng hoặc đối tượng.
  2. Chọn Object> Transform> Rotate . Thao tác này sẽ mở hộp thoại Xoay.
  3. Sử dụng trường Góc để đặt số lượng đối tượng sẽ xoay.
  4. Chọn lệnh Xem trước để xem các hiệu ứng của việc nhập góc.
  5. Bấm OK để xoay đối tượng hoặc bấm Sao chép để tạo bản sao khi bạn xoay đối tượng

3.3 Xoay đối tượng quanh 1 vị trí bất kì

Khi bạn muốn xoay đối tượng của bạn theo một tâm xoay bất kì nó đó trên màn hình làm việc. Bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Chọn đối tượng hoặc đối tượng.
  2. Chọn công cụ Xoay trong bảng Công cụ.
  3. Giữ phím Opt / Alt và nhấn để thiết lập vị trí của điểm tham chiếu. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Xoay.
  4. Đặt các điều khiển hộp thoại như được mô tả trong bài tập trước.

Công cụ Shear bóp méo hình dạng của các đối tượng.

4. Skew đối tượng trong indesign

Đây là công cụ trong nhóm công cụ Transform Tool. Công cụ này giúp bạn làm xiên đối tượng theo các hướng khác nhau. Tương tự như các công cụ khác trong bộ công cụ Transform. Bạn có một số cách làm như sau:

4.1 Skew đối tượng tự do

  1. Chọn đối tượng hoặc đối tượng.
  2. Nhấp vào công cụ Cắt trong bảng Công cụ. Công cụ Cắt là trong flyout dưới công cụ Free Transform. Sử dụng công cụ Cắt trong bảng Công cụ để làm méo mó đối tượng.
  3. Nếu cần, hãy kéo điểm tham chiếu đến vị trí mới. Con trỏ cho biết điểm tham chiếu có thể được di chuyển.

Di chuyển con trỏ ra khỏi điểm tham chiếu và kéo để cắt đối tượng.

 Làm xiên đối tượng qua tham chiếu

5. Sử dụng các công cụ khác trong Transform Tool .

 Shear tool trong indesign

  1. Chọn đối tượng hoặc đối tượng.
  2. Chọn Object> Transform> Shear . Thao tác này sẽ mở hộp thoại Cắt.
  3. Sử dụng trường Cắt góc để đặt lượng biến dạng.
  4. Chọn một trong các tùy chọn Trục:
   • Kéo ngang dọc theo trục ngang.
   • Dọc kéo dọc theo trục thẳng đứng.
  5. Chọn lệnh Xem trước để xem các hiệu ứng của việc nhập góc cắt và chọn trục.
  6. Nhấn OK để cắt đối tượng.hoặc là
  7. Nhấp vào Sao chép để tạo bản sao bị cắt của đối tượng.

Các hộp thoại cắt cho phép bạn làm sai lệch đối tượng sử dụng các giá trị số.

 Cut Tool trong indesign:

Là một công cụ trong bộ công cụ Transform Tool của indesign nó cho phép bạn cắt đối tượng một cách đơn giản.

  1. Chọn đối tượng hoặc đối tượng.
  2. Chọn công cụ Cắt trong bảng Công cụ.
  3. Giữ phím Opt / Alt và nhấn để thiết lập vị trí của điểm tham chiếu. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Cắt.
  4. Đặt các điều khiển hộp thoại như được mô tả trong bài tập trước.

Thay vì chuyển đổi giữa các công cụ Scale, Rotate và Shear, bạn có thể sử dụng công cụ Free Transform để mở rộng, xoay hoặc cắt một đối tượng.