Blog Archives

Khóa học photoshop cơ người mới bắt đầu – Nguyễn Văn Dinh

Khóa học photoshop cho người mới bắt đầu của thầy  Nguyễn Văn Dinh. cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về photoshop định hướng trong thiết kế đồ họa. 1. Bạn sẽ được gì khi đăng kí khoá học này Khi bạn  bất kì khoá học nào Từ Tự Học Đồ Hoạ, bạn sẽ được  cho mỗi khoá học …

Read More »