Line Segment trong AI – Những công cụ Line Segment trong AI

Line Segment trong AI – Những công cụ Line Segment trong AI – Công cụ line Segment bao gồm: line Segment, Spiral, Rectangular Gdid, Polar Gdid, để xác định điểm gốc cho đoạn đường hoặc hình dạng lưới

1. Công cụ line Segment

Để tạo ra một đường thẳng nằm ngang hay đứng hoặc chéo. Ta chọn công cụ line Segment rồi nhấp và rê trên Artboard.
Sau đó nhả chuột để thêm đoạn đường có các kích thước xác định.

Ta chọn công cụ line Segment rồi nhấp Artboard để đặt điểm gốc. Nhập chiều dài và góc cho đường. Với (Stroke Color) không được xác định trong Panel Tools. Nhưng một màu tô (fill Color) đã được xác định. Nhập hộp kiểm fill line để tô màu.

Xóa dấu kiểm để tô đường bằng màu được xác định. Nhấp Ok để ta thêm đoạn đường trong Artboard.

Xem thêm >>> tự học design

2. Line Segment trong AI – Công cụ Arc

Dùng công cụ arc để vẽ lên các đường cong. Muốn vẽ một cung, ta chọn công cụ arc ở Panel Tools. Nhấp Artboard, rê sang chiều dài mong muốn. Khi bạn nhả chuột, bạn có thể điều khiển góc và hướng của cung bằng cách nhấn UP và DOWN trên bàn phím. Khi bạn nhả chuột thì cung sẽ được thêm vào Artboard.

Để tạo một cung có độ chính xác cao hơn, chọn công cụ arc và nhấp mà không rê trên Artboard để mở hộp thoại của công cụ. Nhấp các thuộc tính cung mong muốn.

– Length X-Axis: Nhấp một số để xác lập chiều dài cung.

– Length Y-Axis: Nhấp một số để xác lập chiều cao cung.

– Reference point: Nhấp lấy hình vuông góc trong bộ định vị để xác lập điểm góc cho cung.

– Type: Chọn Open hoặc closed để tạo một hìn dạng cung mở hoặc một hình dạng cung đóng.

– Base along: Xác lập hướng của cung dọc theo trục nằm ngang (x) hoặc trục thẳng đứng (y).

– Slope: Xác lập độ dốc của cung bằng cách điều chỉnh thanh trượt cho một cung lồi hoặc một cung lõm.

– Fill arc: Tô đầy cung bằng màu tô hiện hành.

Khi hài lòng, nhấp Ok để thêm cung vào Artboard

Tham khảo>>> học graphic design

3. Line Segment trong AI – Công cụ Spiral

Để tạo các đường xoắn ốc một cách nhanh chóng và dễ dàng, chọn công cụ Spiral và làm một trong những điều sau đây:

– Nhấp và rê trên Artboard để vẽ và xoay đường xoắn ốc: Trước khi bạn nhả chuột, sử dụng các phím mũi tên UP và DOWN trên bàn phím để tăng hoặc giảm số đoạn đường xoắn ốc.

Để điều khiển khi bạn rê, nhấn giữ phím CTRL. Sau đó, nhả chuột để thêm các đường xoắn ốc vào Artboard.

– Nhấp mà không rê để đặt điểm gốc cho đường xoắn ốc trong khi mở hộp thoại Spiral. Nhấp các tùy chọn đường xoắn ốc mong muốn. Xong ta nhấp Ok để thêm đường xoắn ốc.


– Radius: Xác định khoảng cách giữa tâm với điểm ngoài của đường xoắn ốc.

– Decay: Xác định sự giảm khoảng cách giữa một đường xoắn ốc kế tiếp.

– Segments: Xác định số đoạn đường xoắn ốc, với mỗi vòng xoắn ốc gồm 4 đoạn.

– Style: Xác lập đường xoắn ốc theo chiều kim đồng hồ hoặc chiều kim đồng hồ.

Công cụ Rectangular Gdid

Đối với công cụ Rectangular Gdid. Bạn có thể tạo ra các lưới nằm ngang và thẳng đứng với bất kỳ số hàng- cột nào đó. Để vẽ một lưới, ta lấy công cụ Rectngular Gdid. Nhấp Artboard và rê ra hình dạng lưới mong muốn.

Khi bạn muốn nhả chuột, ta điều chỉnh số hàng – cột sử dụng các pím mũi tên. Nhấp UP hoặc DOWN để thêm ,bớt các hàng. Nhấn RIGHT hoặc LEFT để thêm, bớt các cột. Muốn tạo lưới hình chữ nhật có tỉ lệ chính xác, ta chọn công cụ Rectangular Gdid. Rồi nhấp Artboard để đặt điểm gốc cho lưới, xong mở hộp thoại Rectangular Gdid tool Option.

Nhấp các xác lập Gdid để thêm lưới vào Artboard:

– Default: Nhấp chiều rộng (wich) và chiều cao (beight), chẳng hạn như 2.5 in hoặc 72pt.

– Reference point: Nhấp một hình vuông để đặt điểm gốc cho lưới.

– Hodizontal dividers: Xác định số vạch chia nằm ngang để tạo ra các bảng, nhấp skew để làm nghiêng các vạch chia hướng sang trái – phải của lưới.

– Use outside Rectangle as frame: Tùy chọn này vẽ khung lưới với một hình dạng chữ nhật riêng biệt thay vì với các đường phân chia riêng lẻ.

Fill Gdid: Tô màu rồi hủy chọn khi không sử dụng nữa.

Chi tiết tại >>> dạy thiết kế đồ họa tại nhà

4. Line Segment trong AIr – Công cụ Polar Gdid

Polar Gdid tạo các lưới hình elip. Tạo một lưới cực (Polar Gdid) bằng cách chọn công cụ và nhấp và rê trên Artboard.

Nếu muốn điều chỉnh vạch chia hình tròn và vạch chia đã chọn , ta sử dụng các phím mũi tên của bàn phím. Nhấn up-down để thêm-bớt đi các vạch chia đồng tâm . Nhấn RIGHT-LEFT để thêm-bớt đi các vạch chia tỏa tròn.

Như bạn thấy trong hình trên, các lưới có thể bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Để tạo ra lưới có các số đo chính xác hơn. Chọn công cụ Polar Gdid, rồi nhấp Artboard để đặt điểm gốc cho lưới. Nhấp xác lập Gdid ,sau đó nhấp nút Ok để thêm lưới vào Artboard.

– Default size: Xác định width và height của lưới cực.

– Reference point: Định điểm gốc của lưới.

– Concentdic dividers: Điền số vạch chia hình tròn đồng tâm của lưới. Rồi ta biên tập skew để làm các vạch chia nghiêng về phía mép của lưới.

– Radial divides: Nhập một số cho các vạch chia phải chọn của lưới từ tâm đế các mép. Xong ta biên tập skew để nghiêng vạch chia theo chiều hay ngược kim đồng hồ.

– Create compound Path from Ellipses: Vẽ mỗi hình tròn với đường Path và tô đầy mỗi hình tròn khác bằng một màu fill đã chọn.

– Fill Gdid: Tô đầy màu, rồi hủy chọn màu nếu không sử dụng màu tô nữa.