Illustrator – Hướng dẫn sử dụng công cụ Selection và Direct Selection

Illustrator – Hướng dẫn sử dụng công cụ Selection và Direct Selection. Bài học này sẽ cho ta biết sử dụng công cụ chọn đối tượng và di chuyển đối tượng trong illustrator. Cùng tìm hiểu nào.

1. Illustrator với Công cụ Selection

B1: Click vào đối tượng
B2: Click rê chuột Marquee đối tượng hay đường Path, rồi sau đó nhả chuột.
B3: Nhấn shift và click đối tượng chưa chọn để thêm vào vùng chọn.
B4: Nhấn shift và click đối tượng được chọn để loại bỏ khỏi vùng chọn.
Làm việc với các đối tượng kết nhóm, ta sử dụng công cụ Selection xong chọn toàn bộ các nhóm bằng CTRL + nhấp.

Xem thêm >>> hoc thiet ke do hoa o dau

Isolation mode

Isolation mode được sử dụng để chỉnh sửa các đối tượng trong một nhóm, hay kết nhóm xếp lồng bên trong nhóm khác.
Nhấp đôi bằng công cụ Selection trên đối tượng được kết nhóm, sau đó chọn Isolate Selected Group. Thực hiện các thay đổi đối với các đối tượng khi cần thiết.
Để thoát chế độ Isolation mode, nhấp đôi công cụ Selection. Exit Isolation mode từ menu ngữ cảnh hay nhấp mũi tên xám ở phần trên cùng.

 

Chi tiết >>> khóa học thiết kế đồ họa ngắn

2. Illustrator với Công cụ Direct Selection

Nhấp công cụ Direct Selection sau đó bạn có thể định lại vị trí các phần đó. Khi bạn nhấp đường Path của một đối tượng. Thì toàn bộ đường Path của đối tượng được chọn. Khi bạn nhấp vùng tô của một đối tượng đối tượng sẽ được tô đầy.
Dưới đây minh họa một điểm neo được chọn và một đường Path được chọn có diện mạo như thế nào.

Điểm neo được chọn xuất hiện dưới dạng một hình vuông nhỏ. Các điểm neo không được chọn sẽ xuất hiện dưới dạng các hình vuông rỗng. Khi ta chọn nhiều đường Path, có thể không có gì.
Tuy nhiên, sau khi ta chọn nhiều đường Path, bạn có thể nhấp và rê bất kỳ để di chuyển tất cả cùng một lúc.

Các đối tượng được kết nhóm thì sử dụng công cụ Direct Selection để chọn. Để chọn nhiều điểm neo hoặc đoạn dường Path, nhấp điểm neo hoặc đoạn Path đầu tiên. Rồi sau đó SHIFT+ nhấp, để thêm hoặc bớt Marquee hoặc đoạn đượng Path và rồi nhả chuột.

Tham khảo >>> tự học graphic design