Hướng dẫn vẽ một số hình cơ bản với Corel Draw cho người mới học.

Bất kể học cái gì cũng vậy, phải đi từ đơn giản đến phức tạp. Học Corel cũng vậy, chúng ta cũng phải bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Bài viết này Tự Học Đồ Họa sẽ hướng dẫn vẽ một số hình cơ bản với Corel Draw cho người mới học. Hi vọng sẽ giúp các bạn – những người mới học Corel sẽ có được những kiến thức cơ bản nhất về tạo hình.

Khi học Corel Draw, vẽ hình dạng cơ bản như hình chữ nhật, hình bầu dục, hình đa giác, và starsis nhanh chóng và dễ dàng. Tất cả các công cụ bạn cần đều có thể truy cập dễ dàng từ các hộp thoại sau đây trong hộp công cụ: tờ rơi ra dạng chữ nhật, tờ rơi Ellipse và tờ rơi của đối tượng.

Từ trên xuống dưới: tờ rơi ra chữ nhật, tờ rơi trang trí Ellipse và tờ rơi của đối tượng

Vẽ hình chữ nhật và hình vuông:

Bạn có thể vẽ một hình chữ nhật hoặc hình vuông bằng cách kéo theo đường chéo bằng công cụ Rectangle hoặc bằng cách xác định chiều rộng và chiều cao bằng công cụ hình chữ nhật 3 điểm. Bạn sẽ tìm thấy công cụ 3 điểm hình chữ nhật rất hữu ích cho việc tạo hình chữ nhật ở một góc. Cả hai công cụ đều nằm trên ngăn kéo Hình chữ nhật.

 • Để vẽ một hình chữ nhật, hãy mở bảng điều khiển Rectangle, nhấp vào công cụ Rectangle và kéo trong cửa sổ bản vẽ cho đến khi hình chữ nhật là kích thước bạn muốn.
 • Để vẽ hình vuông, nhấp vào công cụ Rectangle, giữ phím Ctrl và kéo trong cửa sổ vẽ cho đến khi hình vuông có kích thước bạn muốn.
 • Để vẽ hình chữ nhật ở một góc, nhấp vào công cụ 3 điểm hình chữ nhật. Trong cửa sổ bản vẽ, chỉ vào nơi bạn muốn bắt đầu hình chữ nhật, kéo để vẽ chiều rộng, và nhả nút chuột. Di chuyển con trỏ để vẽ chiều cao và nhấp.

Vẽ một hình chữ nhật ở một góc với công cụ 3 điểm chữ nhật

 • Bạn có thể vẽ một hình chữ nhật từ trung tâm của nó ra bên ngoài bằng cách giữ phím Shift khi bạn kéo bằng công cụ Rectangle.
 • Bạn có thể vẽ một hình vuông từ trung tâm của nó ra bên ngoài bằng cách giữ phím Shift + Ctrl khi bạn kéo bằng công cụ Rectangle.
 • Bạn có thể vẽ hình chữ nhật bao gồm trang bản vẽ bằng cách nhấp đúp vào công cụ Chữ nhật.

Vẽ hình bầu dục, vòng tròn, đường cung và hình dạng bánh

Bạn có thể vẽ một hình elip hoặc hình tròn bằng cách kéo theo đường chéo bằng công cụ Ellipse hoặc bạn có thể vẽ một ellipse bằng cách sử dụng công cụ ellipse điểm 3 để xác định độ rộng và chiều cao của nó khi thiết kế đồ họa. Công cụ ellipse điểm 3 cho phép bạn nhanh chóng tạo ra một hình elip ở một góc, loại bỏ sự cần thiết phải xoay hình elip. Cả hai công cụ đều nằm trên tờ rơi quảng cáo Ellipse.

Sau khi bạn vẽ một hình elip hoặc một vòng tròn, bạn có thể dễ dàng thay đổi nó thành một hình dạng bánh hoặc một vòng cung.

Từ trái sang phải: hình tròn, hình tròn và hình cung

 • Để vẽ một hình elip, mở trình bày trang Ellipse, nhấp vào công cụ Ellipse và kéo nơi bạn muốn đặt nó. Giữ Ctrl trong khi kéo bằng công cụ Ellipse vẽ một vòng tròn, trong khi giữ phím Shift rút ra một hình elip từ tâm.
 • Để thay đổi hình elip thành hình bánh hoặc hình cung, nhấp vào nút Vòm  hoặc nút Arc trên thanh thuộc tính.
 • Để vẽ một hình elip ở một góc, nhấp vào công cụ ellipse điểm 3, và kéo trong cửa sổ bản vẽ để vẽ đường tâm của hình elip ở góc mà bạn muốn. Tiếp theo, di chuyển con trỏ để xác định chiều cao của hình elip, và nhấn.

Tham khảo: Khóa học thiết kế quảng cáo.

Lưu ý: Đường giữa chạy qua trung tâm của ellipse và xác định chiều rộng của nó.

 

Vẽ một hình elip ở một góc với công cụ ellipse điểm 3

Từ trái sang phải: hình tròn, hình tròn và hình cung

Vẽ hình đa giác và sao

Bạn có thể vẽ đa giác và hai loại sao: các ngôi sao hoàn hảo, có hình ngôi sao truyền thống và các ngôi sao phức hợp, có các cạnh nhau. Với các ngôi sao hoàn hảo, bạn có thể áp dụng một điền vào cho toàn bộ hình sao. Với các ngôi sao phức tạp, bạn có thể tạo kết quả độc đáo khi áp dụng một điền.

 

Từ trái sang phải: đa giác, ngôi sao hoàn hảo và ngôi sao phức hợp, mỗi cái đều có một vòi phun nước được áp dụng

Các công cụ bạn cần để tạo đa giác và sao được đặt trên tờ rơi đối tượng.

 • Để vẽ đa giác, mở Khay đối tượng, nhấp vào công cụ Đa giác và kéo trong cửa sổ bản vẽ cho đến khi đa giác là kích thước bạn muốn. Bạn có thể vẽ đa giác từ trung tâm của nó bằng cách giữ phím Shift khi bạn kéo. Ngoài ra, bạn có thể vẽ đa giác đối xứng bằng cách giữ phím Ctrl khi bạn kéo.
 • Để vẽ một ngôi sao hoàn hảo, hãy nhấp vào công cụ Sao và kéo trong cửa sổ bản vẽ cho đến khi ngôi sao là kích thước bạn muốn.
 • Để vẽ một ngôi sao phức tạp, hãy nhấp vào công cụ Sao phức tạp và kéo trong cửa sổ bản vẽ cho đến khi ngôi sao là kích thước bạn muốn.

Đó là toàn bộ hướng dẫn vẽ một số hình cơ bản với Corel Draw cho người mới học. Các bạn có thể xem và thực hành theo. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm các hướng dẫn với Corel Draw khác các bạn hãy tìm hiểu thêm trên địa chỉ Youtube của Tự Học Đồ Họa. Chúc các bạn thành công!