Hướng dẫn sử dụng Shape Builder và chỉnh đường và hình dạng trong AI

Hướng dẫn sử dụng Shape Builder và chỉnh đường và hình dạng trong AI. Sau đây là bài hướng dẫn cơ bản cho các bạn về Shape Builder và chỉnh đường và hình dạng. Để cho phép chúng ta được thỏa sức sáng tạo ở một mức độ cao bằng cách sử dụng với chỉ một vài cú nhấp chuột.

1. Hướng dẫn sử dụng Shape Builder trong Illustrator.

Ban đầu ta chọn path mà bạn muốn điều chỉnh. Sau đó, chuyển sang công cụ Shape Builder. Nhấp phím tắt Shift + N để chuyển.

Đầu tiên là Merge: để kết hợp hai hoặc nhiều đối tượng vào một hình dạng.

Tiếp theo  là Extract: giúp ta tách các hình chồng lên nhau ra từ hình lớn.


Bước cuối, ta có chế độ Erase, cho phép ta loại bỏ các phần khác nhau của hình dạng. Giữ phím Alt và kéo hay nhấp vào hình để xóa.

Xem thêm: dạy thiết kế đồ họa

2. Chỉnh sửa các đường và hình dạng

Đổi màu cho một đối tượng ta làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn đối tượng cần đổi màu.
Bước 2: Nhấp hộp Stroke hoặc fill ở cuối Panel Tools.


Bước 3: Đổi màu sử dụng trong các phương pháp sau đây:
– Chọn màu từ Panel Swatches hoặc control.


– Chọn màu từ Panel Color hoặc Color guide.
– Click đôi hộp Stroke hoặc fill để mở và chọn màu từ hộp thoại Color picker. Khi chọn một màu, ta nhấp bên trong vùng Select Color để chọn màu, sau đó ta nhấp nút Ok.

Xem tại: các trường đại học có ngành thiết kế đồ họa

Panel Stroke

Panel Stroke để chỉnh sửa các nét, áp dụng cho các đối tượng. Ta mở Panel Stroke và làm như sau:


Weight: Tăng hoặc giảm độ dày của nét.

Miter limit: Khi chều dài của một điểm nét lớn hơn hoặc bằng 4 lần bề dày nét, đầu nối mộng vuông góc (miter join) tự động chuyển đổi thành một đầu nối vát (bevel join). Điều chỉnh giới hạn được xác lập thành 4 theo mặc định, để ghi đè xác lập này.

Caps & joins: Sáu nút này điều khiển các mũ (đầu mút) nét và các đầu nối (góc) hiển thị như tế nào.

Align Stroke: Những nút này canh chỉnh nét với tâm, phần bên trong hoặc phần bên ngoài của Path.

Dashed line: Click hộp kiểm này để tạo ra một đường gạch gạch hoặc đường chấm chấm thay cho đường đậm nét. Sử dụng các trường dash và gap để tạo ra các đường gạch gạch có mẫu hoa văn không đều.

Dùng các nút cap và join để tạo ra các mép gạch tròn, dẹp. ví dụ dưới đây

Chọn Dashed line, nhập một đường gạch (dash) 0 pt và một khoảng hở (gap) 8pt, sau đó nhấp nút Rounded Caps.

Tham khảo: khóa học graphic design