Đồ án Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh – Báo cáo + source code

Đồ án Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh, Đồ án tra cứu hay tìm kiếm hình ảnh được tổng hợp bao gồm file cáo Báo cáo dạng Doc và Source code. Đồ án với tiêu đề “Xây dựng chương trình cải tiến độ chính xác tra cứu ảnh dựa trên độ quan trọng của chiều dữ liệu”. Chia sẻ tới các bạn Trọn bộ tài liệu giúp các bạn hoàn thiện báo cáo đồ án của mình một cách nhanh chóng. Cùng tìm hiểu một chút nội dung của bộ tài liệu nhé.

1. Nội dung của  Đồ án Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh

Với mục tiêu chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu tham khảo về đề tài chương trình tìm kiếm và tra cứu hỉnh ảnh. Tuhocdohoa.vn đã tổng hợp và gửi tới các bạn Bộ đồ án này. Tuy vậy chúng tôi chia sẻ với mục tiêu giúp các bạn có một tài liệu tham khảo chứ không khuyến khích sao chép. Hãy đọc kỹ các quy định của Chúng tôi trước khi sử dụng tài liệu nhé.

Tên đề tài

Xây dựng chương trình cải tiến độ chính xác tra cứu ảnh dựa trên độ quan trọng của chiều dữ liệu.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của Đồ án Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh bao gồm:

 • Xây dựng được một chương trình với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho hiệu năng tốt.
 • Hệ thống tra cứu ảnh dựa vào nội dung trích rút các đặc trưng từ bản thân các ảnh thô . Đồng thời chương trình sẽ tính toán độ đo kết hợp giữa ảnh truy vấn và các ảnh cơ sở dữ liệu dựa trên các đặc trưng này.
 • Hệ thống hỗ trợ các truy vấn đa đặc trưng cung cấp các cơ chế đặc biệt cho người dùng. Việc này giúp chỉ ra độ quan trọng trong các đặc trưng.
 • Tính toán độ phân tán của các điểm dữ liệu do người dùng lựa chọn trên không gian đặc trưng. Thông qua đó xác định mong muốn của người dùng về chiều dữ liệu quan trọng.

Mục lục báo cáo

Để bạn có thể dễ dàng hình dung được nội dung của đề tài và báo cáo. Chúng tôi chia sẻ bạn phần mục lục của đề tài bao gồm:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRA CỨU ẢNH

   • 1.1 Giới thiệu chung
   • 1.2 Các đặc trưng mức thấp của ảnh
   • 1.3 Cấu trúc của hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung
   • 1.3.1 Những phương pháp quản lý dữ liệu ảnh truyền thống
   • 1.3.2 Các chức năng của hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung
   • 1.3.3 Trích rút đặc trưng
   • 1.3.4 Những khoảng cách tương tự
   • 1.4 Một số hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung
   • 1.4.1 Tra cứu ảnh dựa trên màu sắc
   • 1.4.2 Tra cứu ảnh dựa trên kết cấu
   • 1.4.3 Tra cứu ảnh dựa trên hình dạng
   • 1.4.4 Tra cứu ảnh bởi các đặc điểm khác
   • 1.5 Một số ứng dụng cơ bản của tra cứu ảnh
   • 1.6 Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2. CẢI TIẾN ĐỘ CHÍNH XÁC TRA CỨU ẢNH DỰA TRÊN ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA CHIỀU DỮ LIỆU

   • 2.1 Trích rút đặc trưng
   • 2.1.1 Đặt vấn đề
   • Sơ đồ hoạt động
   • 2.1.2 Đặc trưng màu sắc
   • 2.1.3 Đặc trưng kết cấu
   • 2.2 So sánh độ tương tự
   • 2.2.1 Công nghệ tự động trích chọn metadata
   • 2.2.2 Phương pháp để so sánh độ tương tự giữa các ảnh
   • 2.3 Độ quan trọng của chiều dữ liệu
   • 2.4 Mô hình phương pháp
   • 2.4.1 Tra cứu khởi tạo
   • 2.4.2 Phương pháp tra cứu
   • 2.5 Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

   • 3.1 Môi trường cài đặt chương trình
   • 3.1.1 Nền tảng hệ thống
   • 3.1.2 Công cụ sử dụng
   • 3.1.3 Xây dựng hệ thống
   • 3.1.4 Tập ảnh dữ liệu thực nghiệm
   • 3.2  Giao diện chương trình
   • 3.3. Đánh giá thử nghiệm chương trình
   • 3.3.1 Độ đo đánh giá thực nghiệm
   • 3.3.2 Đánh giá thực nghiệm chương trình
   • 3.4. Kết luận chương 3

Tải về Đồ án Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh

Trước khi tải về bộ tài liệu này bạn cần lưu ý một số điều bên dưới. Bạn ấn tải về có nghĩa bạn đã chấp nhận các chính sách của chúng tôi về sử dụng tài liệu. Các nội dung sử dụng tài liệu bao gồm:

 1. Bạn cần đọc kỹ các quy tắc của chúng tôi về Bản quyền và giải quyết tranh chấp tài nguyên.
 2. Các file báo cáo dạng PDF hoặc Doc có thể có Quảng cáo.
 3. Các file Source Code có thể Phải sử dụng pass giải nén.

Link tải về báo cáo:

Link tải về Source Code: 

Kết luận.

Như vậy Tuhocdohoa.vn vừa chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu đồ án xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh. Mong rằng bộ tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong việc học tập và nghiên cứu. Chúc bác bạn học tập thật tốt, và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Nếu phát hiện link chia sẻ bị hỏng hãy vui lòng cho chúng tôi biết bên dưới nhé.