Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng, Full Báo cáo + Code

Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng. là bộ đồ án xây dựng hệ thống phần mềm quản lý Chi bộ đảng với đầy đủ Báo cáo (.Doc) và Source Code. Đây là một trong những bộ đồ án tốt nghiệp được xây dựng với tính ứng dụng và đánh giá cao. Vì vậy Tuhocdohoa.vn đã tổng hợp và chia sẻ tới các bạn. Với mục đích giúp các bạn sinh viên có thêm một ngồi tài liệu nghiên cứu. Bạn có thể tải về dễ dàng trọn bộ tài liệu này ở phần cuối của bài viết này. 

Tổng quan về Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng.

Trước khi bạn có thể tải về Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số nét trong nội dung của bộ tài liệu này. Việc đó giúp bạn nắm được nội thông tin của tài liệu, tránh mất thời gian của bạn. Đồng thời bạn cũng hiểu hơn về những quy định mà chúng tôi đặt ra cho những tài liệu của mình.

Tài nguyên xây dựng Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng

Hệ thống cơ sở vật chất của Chi bộ khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Điện lực bao gồm hệ thống máy tính của tất cả các Đảng viên trong chi bộ, các máy tính trong văn phòng khoa được nối mạng. Với điều kiện như vậy Chi bộ khoa hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu áp dụng hệ thống quản lý Chi bộ bằng việc sử dụng sức mạnh công nghệ thông tin thay vì quản lý một các thủ công như hiện tại.

Trên thực tế thì công việc quản lý Đảng viên ở các Chi bộ nói chung và Chi bộ Công nghệ thông tin trường Đại học Điện Lực nói riêng đều đang gặp nhiều khó khăn do việc quản lý hầu hết là trên giấy tờ và thủ công chưa được số hóa và quản lý một cách có hệ thống. Các hệ thống quản lý này đều có các nhược điểm như sau:

   • Hệ thống giấy tờ cồng kềnh, do quản lý thủ công nên việc sắp xếp chưa được tổ chức một cách đúng đắn
   • Mất nhiều thời gian vào công việc sắp xếp giấy tờ và hồ sơ
   • Tốn thêm nhân lực cùng quản lý nếu các chi bộ lớn.

Giải pháp được áp dụng trong Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng

   • Quản lý phân loại các giấy tờ và tài liệu số hóa
   • Quản lý thông tin và dữ liệu trên hệ thống điện tử
   • Hướng tới kỷ nguyên 4.0 việc cải thiện công cuộc quản lý các Đảng viên Chi bộ là cấp thiết. Vì vậy đề tài Quản lý chi bộ được đưa ra và nghiên cứu.
   • Tên đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý Chi bộ Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại học Điện Lực”

Xác lập dự án và tính khả thi của Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng

Các chức năng chính của hệ thống quản lý:

   • Quản lý thông tin cá nhân các Đảng viên
   • Quản lý tài liệu liên quan đến Đảng viên bao gồm: Hồ sơ Đảng viên, Nghị quyết, Quyết định, Bản tự kiểm điểm, Cam kết nội quy Đảng viên,
   • Xây dựng kế hoạch phát triển Đảng, và các giấy tờ liên quan khác
   • Quản lý họp chi bộ
   • Quản lý quỹ, Đảng phí

Kế hoạch triển khai Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng

Kế hoạch:

   • Dự trù kinh phí triển khai: 15.000.000đ
   • Thời gian triển khai: 6 tháng
   • Môi trường làm việc: Máy tính nền tảng Windows, MacOS hoặc Linux, hỗ trợ cấu hình CPU Dual Core trở lên RAM tối thiểu 2.2GB

Kết quả dự án:

   • Giải quyết vấn đề về thời gian, tăng năng suất cho các công việc khác
   • Giải quyết vấn đề về tiền bạc, giảm thiểu các giấy tờ phát sinh trong quá trình quản lý.
Giao diện Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng.
Giao diện Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng.

Mục lục trong báo cáo Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN

   • 1.1. Khảo sát hiện trạng
    • 1.1.1. Không gian quy hoạch
    • 1.1.2. Hệ thống quản lý
    • 1.1.3. Tài nguyên
   • 1.2. Xác lập dự án và tính khả thi
    • 1.2.1. Hệ thống quản lý Chi Bộ:
    • 1.2.2. Kế hoạch triển khai

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

   • 2.1. Xây dựng biểu đồ Use Case
    • 2.1.1. Use Case tổng quát
    • 2.1.2. Use Case Quản lý họp Chi bộ
    • 2.1.3. Use Case Quản lý hồ sơ Đảng viên
    • 2.1.4. Use Case Quản lý Văn bản chi bộ
    • 2.1.5. Use Case Quản lý Các công việc khác
    • 2.1.6. Use Case Quản lý Quỹ
   • 2.2. Biểu đồ trạng thái
    • 2.2.1. Biểu đồ tuần tự hệ thống
    • 2.2.2. Biểu đồ cộng tác
   • 2.3. Xây dựng biểu đồ lớp chi tiết
    • 2.3.1. Biểu đồ lớp tổng quát
    • 2.3.2. Quản lý đăng nhập, đăng xuất
    • 2.3.3. Quản lý họp Chi bộ
    • 2.3.4. Quản lý hồ sơ Đảng viên
    • 2.3.5. Quản lý văn bản Chi bộ
    • 2.3.6. Quản lý Quỹ
    • 2.3.7. Quản lý các tác vụ khác
   • 2.4. Biểu đồ hoạt động
    • 2.4.1. Quản lý họp Chi bộ
    • 2.4.2. Quản lý Hồ sơ Đảng Viên
    • 2.4.3. Quản lý Văn bản Chi bộ
    • 2.4.4. Quản lý Quỹ
   • 2.5. Biểu đồ thành phần
   • 2.6. Biểu đồ triển khai

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

   • 3.1. Cài đặt
    • 3.1.1. Giới thiệu ngôn ngữ, mô hình cài đặt bài toán
    • 3.1.2. Chú ý trong cài đặt bài toán
    • 3.1.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu
    • 3.1.4. Thiết kế giao diện
   • 3.2. Thử nghiệm chương trình
    • 3.2.1. Kết quả đạt được
    • 3.2.2. Kết luận
    • 3.2.3. Hướng phát triển

Phụ lục hình ảnh trong Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng

Hình ảnh sử dụng trong chương 1

   • Hình ảnh 1.1 Bản tự kiểm điểm Đảng viên – a
   • Hình ảnh 1.2 Bản tự kiểm điểm Đảng viên – b
   • Hình ảnh 1.3 Hồ sơ Đảng viên Chi bộ
   • Hình ảnh 1.4 Bản cam kết nội quy Đảng viên
   • Hình ảnh 1.5 Bản cam kết nội quy Đảng viên – b
   • Hình ảnh 1.6 Kế hoạch phát triển Đảng viên – a
   • Hình ảnh 1.7 Kế hoạch phát triển Đảng viên – b
   • Hình ảnh 1.8 Nghị quyết chuẩn y – a
   • Hình ảnh 1.9 Nghị quyết chuẩn y – b
   • Hình ảnh 1.10 Nghị quyết chuẩn y – c

Hình ảnh sử dụng trong chương 2

   • Hình ảnh 2.1 Use Case tổng quát
   • Hình ảnh 2.2 Use Case Quản lý họp Chi bộ
   • Hình ảnh 2.3 Use Case Quản lý hồ sơ Đảng viên
   • Hình ảnh 2.4 Use Case Quản lý Văn bản chi bộ
   • Hình ảnh 2.5 Use Case Quản lý Các công việc khác
   • Hình ảnh 2.6 Use Case Quản lý Quỹ
   • Hình ảnh 2.7 Quản lý họp Chi bộ
   • Hình ảnh 2.8 Quản lý hồ sơ Đảng viên – a
   • Hình ảnh 2.9 Quản lý hồ sơ Đảng viên – b
   • Hình ảnh 2.10 Quản lý văn bản Chi bộ – a
   • Hình ảnh 2.11 Quản lý văn bản Chi bộ – b
   • Hình ảnh 2.12 Quản lý Quỹ – a
   • Hình ảnh 2.13 Quản lý Quỹ – b
   • Hình ảnh 2.14 Quản lý các Tác vụ khác – a
   • Hình ảnh 2.15 Quản lý các Tác vụ khác – b
   • Hình ảnh 2.16 Quản lý họp Chi bộ
   • Hình ảnh 2.17 Quản lý hồ sơ Đảng viên – a
   • Hình ảnh 2.18 Quản lý hồ sơ Đảng viên – b
   • Hình ảnh 2.19 Quản lý văn bản Chi bộ – a
   • Hình ảnh 2.20 Quản lý văn bản Chi bộ – b
   • Hình ảnh 2.21 Quản lý Quỹ – a
   • Hình ảnh 2.22 Quản lý Quỹ – b
   • Hình ảnh 2.23 Quản lý các Tác vụ khác – a
   • Hình ảnh 2.24 Quản lý các Tác vụ khác – b
   • Hình ảnh 2.25 Biểu đồ lớp tổng quát
   • Hình ảnh 2.26 Quản lý đăng nhập, đăng xuất
   • Hình ảnh 2.27 Quản lý họp Chi bộ
   • Hình ảnh 2.28 Quản lý hồ sơ Đảng viên
   • Hình ảnh 2.29 Quản lý văn bản Chi bộ
   • Hình ảnh 2.30 Quản lý Quỹ
   • Hình ảnh 2.31 Quản lý Tài khoản
   • Hình ảnh 2.32 Quản lý họp Chi bộ
   • Hình ảnh 2.33 Quản lý Hồ sơ Đảng Viên
   • Hình ảnh 2.34 Quản lý Văn bản Chi bộ
   • Hình ảnh 2.35 Quản lý Quỹ
   • Hình ảnh 2.36 Biểu đồ thành phần
   • Hình ảnh 2.37 Biểu đồ triển khai

Hình ảnh sử dụng trong chương 3

   • Hình ảnh 3.1 Cài đặt môi trường máy chủ Hosting
   • Hình ảnh 3.2 Tạo ứng dụng để kiểm thử môi trường
   • Hình ảnh 3.3 Lựa chọn mục Web App trong Template
   • Hình ảnh 3.4 Chuột phải lên Project chọn publish
   • Hình ảnh 3.5 Lựa chọn thư mục trong danh sách mục tiêu
   • Hình ảnh 3.6 Cấu trúc thư mục sau khi publish
   • Hình ảnh 3.7 Thêm website trong IIS Manager
   • Hình ảnh 3.8 Chọn version .NET CLR là No Managed Code
   • Hình ảnh 3.9 Module AspNetCore trong IIS
   • Hình ảnh 3.10 Web App chạy thử trên môi trương hosting
   • Hình ảnh 3.11 Thiết kế cơ sở dữ liệu
   • Hình ảnh 3.12 Giao diện đăng nhập
   • Hình ảnh 3.13 Giao diện chính
   • Hình ảnh 3.14 Giao diện quản lý tài khoản
   • Hình ảnh 3.15 Giao diện quản lý thông tin cá nhân
   • Hình ảnh 3.16 Giao diện quản lý cuộc họp
   • Hình ảnh 3.17 Giao diện quản lý tài liệu
   • Hình ảnh 3.18 Giao diện quản lý ngân quỹ

Tải về Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng

Trước khi tải về bộ tài liệu này bạn cần lưu ý một số điều bên dưới. Bạn ấn tải về có nghĩa bạn đã chấp nhận các chính sách của chúng tôi về sử dụng tài liệu. Các nội dung sử dụng tài liệu bao gồm:

   1. Bạn cần đọc kỹ các quy tắc của chúng tôi về Bản quyền và giải quyết tranh chấp tài nguyên.
   2. Các file báo cáo dạng PDF hoặc Doc có thể có Quảng cáo.
   3. Các file Source Code có thể Phải sử dụng pass giải nén.

Link tải về báo cáo:

Link tải về Source Code:

Những Đề tài và đồ án khác có thể bạn quan tâm

Báo cáo và đồ án có thể bạn quan tâm
STT Tên đề tài Đường dẫn Truy cập
1 Phần mềm quản lý thông tin bất động sản https://tinyurl.com/ykc94jbj
2 Hệ thống quản lý Khách sạn https://tinyurl.com/6vmd9fj2
3 Ứng dụng Livestream video trò chơi https://tinyurl.com/ezuwmfpa
4 Hệ thống quản lý nhân sự công ty https://tinyurl.com/3de8zt38
5 Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt https://tinyurl.com/p5yt8swc
6 hệ thống Quản lý nhân sự và khách hàng https://tinyurl.com/57bn83kz
7 Website Kinh doanh xe đạp https://tinyurl.com/wtrja8yr
8 Website tìm kiếm và cho thuê bất động sản https://tinyurl.com/2jjffhae
9 Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh https://tinyurl.com/uvbm96cj

Kết luận chủ đề tải về “Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng”

Như vậy Tuhocdohoa.vn vừa chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu “Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng”. Mong rằng bộ tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong việc học tập và nghiên cứu. Đặc biệt với các bạn đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, bài tập lớn. Chúc bác bạn học tập thật tốt, và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Nếu phát hiện link chia sẻ tài liệu “Đồ án Ứng dụng web quản lý chi bộ Đảng” bị hỏng hãy vui lòng cho chúng tôi biết bên dưới nhé. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía độc giả.