Blob brush – Làm việc với công cụ vẽ nét cọ Brush trong Illustrator

Blob brush – Làm việc với công cụ vẽ nét cọ Brush trong Illustrator. Blob brush là một công cụ mới,  tạo các đường Panel với các nét cọ được áp dụng cho chung. Blob brush tô các đối tượng dưới dạng một đường Path đóng tô đầy. Cùng tìm hiểu với bài hướng dẫn dưới.

Blob brush – Công cụ vẽ nét cọ

Những gì đã bắt đầu dưới dạng một hình oval phải nhanh chóng biến thành sử dụng khởi đầu. Một hình dạng con bị nhỏ với việc bổ xung một vài nét được áp dụng bằng cọ Blob brush.

Với công cụng Blob brush, mỗi nét cọ phủ trống tạo các phần mới theo một hình dạng kết hợp hoặc phức hợp. Thực tết, nếu bạn rê cọ lên trên một đối tượng khác có các thuộc tính phải tưng tự như đối tượng đầu tiên, tất cả đối tượng sử dụng sẽ được kết hợp.

Xem chi tiết >>> Hướng dẫn sử dụng photoshop

Hoàn toàn, bạn có thể sử dụng bất kỳ cọ Calligpraphic với công cụ Blob brush. Bằng cách chọn cọ mong muốn từ Panel brushs trước khi bạn tô bằng Blob brush.

Để điều chỉnh các xác lập của công cụ bao gồm khả năng xác định kích cỡ, góc, và độ tròn của cọ. Nhấp đôi biểu tượng Blob brush trong Panel Tools. Để mở hộp thoại Blob brush tool Option.

Tổng quan về các xác lập khác nhau

Xem với >>> Học thiết kế đồ hoạ https://tuhocdohoa.vn

– Keep Selected: Giữ cho các đường Path được chọn sau khi vẽ.
– Selection limits merge: Giới hạn các đường Path mới chỉ trong các đối tượng được chọn. Nếu được hủy chọn, cọ sẽ trộn đường Path của các đối tượng có các thuộc tính màu tương tự.

– Fidlity: Nhập một số pixel hoặc điều chỉnh thanh trượt. Để chỉnh sửa khoảng cách giữa các neo dọc theo đường Path. Số càng cao, đường Path càng nhẵn. Một số thấp hơn sẽ tạo các đường Path cong hơn với nhiều điểm hơn.

– Soothness: Nhấp một tỉ lệ phần trăm hoặc điều chỉnh sửa độ nhẵn của đường Path. Số càng cao, đường Path càng nhẵn. Một số thấp hơn sẽ làm cho các đường Path phù hợp hơn với sự di chuyển của chuột .

– Size: Điều khiển kích cỡ của point.
– Angle: Xác lập góc xoay của cọ. Gõ nhập một số trong trường angle hoặc rê mũi tên trong cửa sổ Preview.
– Roundness: Xác lập độ tròn cọ. Nhập một số trong trường roundness hoặc rê một chấm đen trong cửa sổ Preview.

– Brush vadiation menus: Nếu muốn, chọn một biến thể cọ từ menu popup. Kế bên tùy chọn size, angle, và roundness. Những xác lập này giống hệt như các xác lập của cọ Callingraphic.

Tham khảo >>> Học thiết kế đồ hoạ ở đâu