Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương [.Doc]

Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương. Là bản báo cáo file mềm cho đề tài quản lý chấm công và tính lương cho công ty ở định dạng .Doc và .PDF. Đây là bản báo cáo đầy đủ sử dụng cho đồ án tốt nghiệp. Nó phù hợp cho các bạn sinh viên, những người làm báo cáo nghiên cứu tốt nghiệp.

Tổng quan về Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương

Trước khi bạn có thể tải về Bộ báo cáo đồ án cho đề tài quản lý chấm công và tính lương. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số nội dung chính và đề tài nghiên cứu này nhé.

Chức năng của hệ thống và báo cáo

   • Quản lý phòng ban: mã phòng ban, tên phòng ban và số lượng nhân viên.
   • Quản lý nhân viên: gồm các thông tin về nhân viên như chứng minh thư nhân dân, tên nhân viên, chức vụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, quê quán….
   • Quản lý chấm công: mã nhân viên, tên nhân viên và tình trạng chấm công theo ngày của nhân viên bao gồm đi làm, nghỉ có phép hoặc nghỉ không phép.
   • Quản lý chức vụ: mã chức vụ, tên chức vụ.
   • Quản lý bảng lương: thống kê lương của nhân viên theo tháng trong năm có in file excel.
   • Quản lý thưởng phạt: chế độ khen thưởng hay phạt đối với những nhân viên trong công ty.
   • Quản lý Phụ cấp: bao gồm các phụ cấp như thai sản, hỗ trợ tiền ăn, tiền xăng đi lại của nhân viên.
   • Quản lý Bảo hiểm: tùy theo bảo hiểm mà nhân viên có.
   • Quản lý Hệ thống: quản lý về mật khẩu, thông tin, tạo tài khoản.
   • Yêu cầu bảo mật. Yêu cầu về bảo mật là một trong số những yêu cầu rất lớn và rất quan trọng của tất cả các ứng dụng. Các người dung sẽ chia làm hai loại chính là nhóm nhân viên và nhóm người quản lý trong đó nhóm người quản lý có toàn quyền. Nhóm người sử dụng chỉ có quyền đăng ký tài khoản và xem thông tin nhân viên. Khi cần cập nhật thông tin cho tài khoản, tin tức, upload ảnh đều phải vào trang admin, nhập tên đăng nhập và password sau đó đăng nhập. Hệ thống phải chống được các xâm nhập từ bên ngoài. Dữ liệu tuyệt đối bảo mật.

Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương .Doc

Các chức năng của hệ thống quản lý nhân viên và tính lương

Quản lí nhân viên:

Quản lý tất cả thông tin về nhân sự nhằm trợ giúp và cung cấp thông tin cho chương trình: mã nhân viên, tên nhân viên,
giới tính, tăng lương, trình độ, kỷ luật… Khi thêm 1 nhân viên thì hệ thống sẽ cung cấp cho nhân viên mới 1 mã nhân viên mới gồm 4 ký tự, có ý nghĩ là: 2 ký tự đầu tiên cho biết đây là 1 nhân viên, 2 ký tự tiếp theo là số thứ tự của nhân viên đó. Khi quản lý nhân viên theo
phòng ban hoặc theo chức vụ thì có chức năng lọc theo từng phong ban và chức vụ.

Quản lý phòng ban:

Khi thêm 1 phòng ban thì hệ thống sẽ cung cấp cho phòng ban mới 1 mã gồm 4 ký tự, có ý nghĩ là: 2 ký tự đầu tiên
cho biết đây là 1 phòng ban, 2 ký tự tiếp theo là số thứ tự của phòng ban. Khi xóa 1 phòng ban (để sát nhập) thì thống yêu cầu bạn chuyển
các nhân viên của phòng ban này sang các phòng ban khác, khi nào chuyển hết nhân viên thì phòng ban mới được sát nhập.

Quản lý chấm công:

Hệ thống cho phép người quản lý chấm công như chấm công trên SQL. Khi nhân viên nghĩ trên 12 ngày trong năm
thì hệ thống sẽ tự động cập nhật cột trừ lương của nhân viên đó. Hệ thống cho người dùng xóa bảng chấm công theo tháng năm của từng
phòng ban.

Quản lý lương:

Hệ thống tính tự động các khoản: Lương tháng = ((lương cơ bản / 26) * số ngày làm thực tế + tiền thưởng – tiền phạt+
phụ cấp). Hệ thống cho người dùng xóa bảng lương theo tháng năm của từng phòng ban.

Quản lý chức vụ:

Khi thêm 1 chức vụ thì hệ thống sẽ cung cấp cho chức vụ 1 mã gồm 4 ký tự, có ý nghĩa là: 2 ký tự đầu cho biết đây là 1
chức vụ, 2 ký tự tiếp theo là số thứ tự của chức vụ đó trong công ty. Khi xóa 1 chức vụ thì hệ thống sẽ yêu cầu chuyển hết tất cả nhân viên
đang giữ chức vụ hiện tại sang chức vụ khác thì việc xóa chức vụ mới được hoàn thành.

Quản lý lịch sử làm viêc của nhân viên:

Hệ thống sẽ tiến hành lưu lại thông tin về chức vụ và phòng ban khi có 1 nhân viên mới vào
công ty tương ứng với mã nhân viên của nhân viên đó. Khi nhân viên được chuyển phòng ban khác hoặc thay đổi chức vụ khác thì hệ thống tiến hành cập nhật lại thông tin cũ và lưu thông tin mới tương ứng.

Quản lý bảo hiểm:

Hệ thống sẽ lưu lại thông tin về bảo hiểm củ từng nhân viên trong công ty tương ứng với mã nhân viên của từng người.  Mọi nhân viên trong công ty bắt buộc phải có bảo hiểm và có thể có nhiều hơn 2 loại bảo hiểm.

Quản lý phụ cấp:

Phụ cấp được tạo ra để trả thêm lương cho nhân viên nếu nhân viên làm những công việc ngoài danh mục công việc của công ty đang có.

 

Mục lục Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương

CHƯƠNG 01. KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤM CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG.

   • 1.1. Đặt vấn đề Quản lý chấm công và tính lương
   • 1.2. Giải pháp chấm công hiện nay
   • 1.3. Khảo sát thực tế
   • 1.4. Yêu cầu của hệ thống đề xuất.
   • 1.5. Môi trường phát triển, công cụ sử dụng
    • 1.5.1. Visual studio
    • 1.5.2. Sql server
    • 1.5.3. Ngôn ngữ lập trình
   • 1.6. Kết luận chương.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

   • 2.1. Phân tích đặc tả hệ thống
   • 2.2. Phân tích thiết kế hệ thống
    • 2.2.1. Xác định tác nhân, ca sử dụnG
    • 2.2.2. Đặc tả use case
    • 2.2.3. Biểu đồ tuần tự của hệ thống
    • 2.2.4. Biểu đồ trạng thái
    • 2.2.5. Biểu đồ hoạt động.
    • 2.2.6. Biểu đồ lớp
    • 2.2.7. Biểu đồ thành phần.
    • 2.2.8. Biểu đồ triển khai
    • 2.2.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu.
    • 2.2.10. Mô hình diagram
   • 2.3 Kết luận chương

CHƯƠNG. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

   • 3.1 Môi trường cài đặt  của phần mềm Quản lý chấm công và tính lương.
   • 3.2 Xây dựng hệ thống Quản lý chấm công và tính lương.
    • 3.2.1 Giao diện và chức năng của phần mềm quản lý chấm công.
    • 3.2.1 Đăng nhập
    • 3.2.3 Hệ thống
    • 3.2.4 Quản lý người dùng
    • 3.2.5 Phòng ban trong công ty
    • 3.2.6 Nhân viên công ty
    • 3.2.7 Chấm công theo ngày
    • 3.2.8 Lương nhân viên
    • 3.2.9 Khen thưởng nhân viên
    • 3.2.10 Phụ cấp cấp nhân viên
    • 3.2.11 Bảo hiểm của nhân viên
    • 3.2.12 Thống kê hoạt động chấm công
   • 3.3 Kết luận chương
   • KẾT LUẬN.

Tải về Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương

Trước khi tải về bộ tài liệu này bạn cần lưu ý một số điều bên dưới. Bạn ấn tải về có nghĩa bạn đã chấp nhận các chính sách của chúng tôi về sử dụng tài liệu. Các nội dung sử dụng tài liệu bao gồm:

   1. Bạn cần đọc kỹ các quy tắc của chúng tôi về Bản quyền và giải quyết tranh chấp tài nguyên.
   2. Các file tải về có thể có quảng cáo hoặc gắn pass giải nén
   3. Việc xem quảng cáo sẽ góp 1 phần nhỏ kinh phí giúp chúng tôi duy trình hoạt động. Cảm ơn bạn đã ủng hộ

Link tải về có quảng cáo:

Link tải về Cần pass giải nén:

Những Đề tài và đồ án khác có thể bạn quan tâm

Báo cáo và đồ án có thể bạn quan tâm
STT Tên đề tài Đường dẫn Truy cập
1 Phần mềm quản lý thông tin bất động sản https://tinyurl.com/ykc94jbj
2 Hệ thống quản lý Khách sạn https://tinyurl.com/6vmd9fj2
3 Ứng dụng Livestream video trò chơi https://tinyurl.com/ezuwmfpa
4 Hệ thống quản lý nhân sự công ty https://tinyurl.com/3de8zt38
5 Xây dựng Website bán đồ ăn Vặt https://tinyurl.com/p5yt8swc
6 hệ thống Quản lý nhân sự và khách hàng https://tinyurl.com/57bn83kz
7 Website Kinh doanh xe đạp https://tinyurl.com/wtrja8yr
8 Website tìm kiếm và cho thuê bất động sản https://tinyurl.com/2jjffhae
9 Xây dựng chương trình tra cứu hình ảnh https://tinyurl.com/uvbm96cj

Kết luận chủ đề tải về “Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương”

Như vậy Tuhocdohoa.vn vừa chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu “Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương”. Mong rằng bộ tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong việc học tập và nghiên cứu. Đặc biệt với các bạn đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, bài tập lớn. Chúc bác bạn học tập thật tốt, và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Nếu phát hiện link chia sẻ tài liệu “Báo cáo đồ án Quản lý chấm công và tính lương” bị hỏng hãy vui lòng cho chúng tôi biết bên dưới nhé. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía độc giả.